KUR‘AN‘DA, AYETLERLE ZEKÂT

Zekât Kur‘an‘ın şu ayetlerinde geçmektedir:

 1. ―Müslümanlar gibi namaz kılın, onlar gibi zekat verin, rükû edin‖ (Bakara:43)
 2. ―Namazı gereği gibi kılın, zekatı verin. Daha önceden hayır için ne yaparsanız, Allah yanında onun sevabını bulursunuz.‖ (Bakara:110)
 3. ―Ey iman Edenler! Kazandıklarınızın ve elde ettiğiniz mahsüllerin helal ve iyisinden zekât, sadaka olarak verin. İşe yaramayanı vermeye kalkmayın.‖ (Bakara:267)
 4. ―İman edip de iyi ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin Rableri yanında mükafatı büyüktür. Onlara korku yoktur. Onlar mahsun da olmayacaklardır.‖ (Bakara:277)
 5. ―Namazı erkanı üzere kılanlar, zekatı verenler, Allaha ve ahiret gününe inananlardandır.‖ (Nisa:162)
 6. ―Mahsül ürün verdiği zaman ondan yiyin, Hasat günü zekatını, sadakasını verin. İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez.‖ (En‘am:141)
 7. ―Gerçek mü‘minler, birbirinin yardımcılarıdır. İyiliği emrederler, fenalıktan alıkorlar, namazı gereği gibi kılarlar, zekatı verirler…‖ (Tevbe:71)
 8. ―Altını ve gümüşü biriktirip, Allah yolunda harcamayan kimseler için acıklı bir azabı haber ver.‖ (Tevbe:34)
 9. ―Kıyamet günü o biriktirilen altın gümüş (zekâtı verilmeyen mal) kızdırılacak da sahipleri onunla dağlanacak ve onlara:işte bu zekatını vermediğiniz mallardır, acısını tadın‖denilecek. (Tevbe:35)
 10. ―Onların mallarından zekât al ki, onları temize çıkarmış, mallarını bereketlendirmiş olasın.‖ (Tevbe:103)
 11. ―Namazı gereği üzere kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki, rahmete kavuşasınız.‖ (Nur:56)
 12. ―O müşrikler ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler.‖(Fussilat:7)

Zekatı verilmeyen mal temiz ve helal değildir. Zekatı verilmeyen mal, vermeyenin boynuna dolanacaktır. Zekatı verilmeyen mal, telef olur.

Zekatı vermeyen de ahirete inanmamıştır. Gerçek mü‘min olamaz, Namazının da faydasını göremez.

Özet olarak, kur‘an‘da zekat veren övülmüş zekat vermeyen de yerilmiştir. Müslümanın vasıfları sayılırken ―namaz kılarlar, zekat verirler‖ denilmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir