Kur’an‘a uymayan zelil olur

Cenab-ı Allah, Kur’an-ı amel etmemiz, okuyunca rahatlamamız için göndermiştir.

Kur’an, ilahi kanun, ilahi nizamdır.

Kur’an‘ı okumak sünnet, Kur’an‘ın emirlerini yerine getirmek farzdır.

Bugüne kadar bizi hep Kur’an‘dan koparmaya, Kur’an dışı bir hayat yaşatmaya çalışılmıştır.

Hz. Peygamber:  

  • Allah Kur’an‘a uyanları yüceltir, uymayanları alçaltır‖ (Müslim:2/817)
  • ―Allah, Kur’an dolayısıyla nice toplumları yüceltmiş ve nicelerini de zelil kılmıştır.‖ (Müslüman İahsiyeti: 371) buyurmuştur.

Cenab-ı Allah :

―Kim zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim verir. Kıyamet günü de onu kör olarak hasrederiz‖ (Taha:124)

  • ―Kur’an‘a sımsıkı sarılan ve namaz kılan ve iyiliğe çalışanların mükafatını biz asla zayi etmeyiz.‖ (A‘raf:170)

Bugün sıkıntılarımızın, başımıza gelen âfet ve belaların mutlaka sebeplerini araştırmamız lâzımdır.

Neden? Niçin? Sorularını sorup, cevap bulmamız gerekir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir