KUR’AN’A KİMLER DOKUNAMAZ?

Cenab-ı Allah: “O’na ancak temizlenenler dokunabilir.” (Vakıa:79) buyurur.

Kur’an’a abdestsiz olan kimse dokunamaz fakat ezberden okuyabilir.  

Kur’an’a cünüp olan kimse, dokunmaz ve ezbere de okuyamaz ve Kur’an’a bakamaz.

Hayız ve nifaslı olan kadın Kur’an’a dokuna-maz, Kur’an’a bakamaz ve okuyamaz. Ancak dua ayetlerini okuyabilir, okunan Kur’an’ı dinleyebilir.

Kur’an’a el basıp yemin edilebilir mi?

Kur’an yemin kitabı değildir.

Peygamber (AS) bir hadislerinde: “Bir kimse Kur’an’dan bir sûre üzerine yemin ederse, ona her ayet için bir kefaret lâzım gelir. İster doğru, ister yalan söylesin.” Buyurur.  

(Ramuz El–Ehadis:417/10)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir