KUR’AN’A KARŞI GÖREVLERİMİZ NELERDİR?

Müslüman olarak kutsal kitabımıza karşı görevlerimiz vardır. Bunları kısaca şu başlıklar altında toplayabiliriz:

 • Kur’an’a karşı saygılı davranmalıyız.,
  • Kur’an’ı öğrenmeliyiz. Başkalarına da öğretmeliyiz.
  • Kur’an’ı güzel, tane tane, sürekli okumalıyız.
  • Kur’an’ın emir ve yasaklarını doğru anlamalıyız.
  • Kur’an’ın emirlerini noksansız yerine getirmeliyiz.
  • Kur’an’ın yasakladığı şeylerden kaçınmalıyız.
  • Kur’an’ın emirlerini başkalarına tebliğ etmeliyiz.
  • Kur’an’a uymadan kurtulamayaca-ğımızı bilmeli ve ona göre davranmalıyız.

Peygamber (AS) şöyle buyurur:

 • “Cenab-ı Allah Kur’an’a uyanları yükseltir, uymayanları alçaltır.” (Müslim: 2/817)
  • “Evlerinizde Kur’an okuyun. Kur’an okunmayan evde hayır az, şer çok olur ve ev, içindekileri sıkar.” (Ramuz El Ehadis: 80/10)
  • “Kur’an şefaatçidir. Şefaati makbuldür. Kendisine uymayanlara ise hasım olarak karşısına çıkacaktır. Kim ki Kur’an’ı önüne alırsa, Kur’an onu cennete götürür. Kim ki arkasına alır, sırt çevirirse onu da cehenneme sürükler.” (Age:227/9)
  • Bir topluluk bir evde toplanır da Allah’ın kitabını okurlar ve onu birbirlerine öğretirlerse, üzerlerine genişlik ve huzur iner. Rahmet onları kaplar ve melekler onları sarar. Cenab-ı Allah da onları melekler arasında anar.” (Age:369/9)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir