KUR’AN’A GÖRE İMAN YÖNÜNDEN İNSAN

İslam, Cenab-ı Allah’ a teslim olmak, O’na boyun eğerek itaat etmek demektir. Cenab-ı Allah’ a teslim olan kimseye de Müslüman denir.

Bu teslimiyet, sadece Allah’ a olmalıdır. Müslüman, imanın 6 esasına inanır. Cenab-ı Allah Kur-an’ da: ”Allah katında din İslamdır.’’ (Al-i İmran:19) “ Kim İslamdan başka din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve ahirette kaybedenlerden olacaktır.’’ (Al-iİmran:85) buyurur.

Peygamber (as), İslam’ın beş şartı olduğunu bildirmiştir. İman yönünden insanlar altı sınıftır:

1—Müslüman: Allah’ a teslim olan

2—Kafir: İnanmayan kimse

3—Münafık: İnanmadığı halde inanmış gibi davranan, ikiyüzlü kimsedir.

4—Mürted: İman ettikten sonra, dini terk eden kimse.

5—Fasık: Günah işleyen, günah işlemekte sakınca görmeyen ve haramı helal sayan

6—Asi: Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen, Allah’a isyan eden kimse.

Günah işleyen tevbe edebilir, günahı bırakabilir. Tekrar belki iman edip, Cenab-ı Allah’ a teslim olabilir.

Günah işleyen inkar etmedikçe ona kafir denmez. Küfrü açık olmayana da kafir denmez. Belki imanını gizlemektedir, bilemeyiz.

La ilahe illallah diyen birini öldüren sahabiyi Peygamber (as):

-“La illallah diyeni niye öldürdün?’’

-“O bizden korktuğu için söyledi.’’ Deyince Allah Rasulü:

-“Kalbini yarıp baktın mı da canını kurtarmak için söylediğini anladın? ‘’ diye azarlamıştır. (Müslim, iman:158)

Birilerine küfürle itham etmek doğru değildir. Çünkü Allah Rasulü’ nün bildirdiğine göre karşı taraf kafir değilse, döner dolaşır gelir söyleyene döner.

Kur-an’da Müslümanlarla İlgili Ayetler: Kur-an’da:

-“Müminler, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız

Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.’’

 “Onlar, namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.’’

-“İşte onlar gerçek müminlerdir. Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır.’’ (Enfal:2-3-4)

-“Rabbından sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, inkar eden kör kimse gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar.’’ (Rad:19)

-“Rahmanın kulları onlar ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeden selam derler geçerler.’’ (Furkan: 63)

-“Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir.’’

 “Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler.’’

 “Onlar boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı verirler.’’

 “Onlar ki, iffetlerini korurlar.’’

 “Onlar emanetlerine, ahitlerine riayet ederler.’’

“Onlar namazlarına devam ederler.’’

 “Firdevs cennetine dahil olan bu kimseler, orada ebedi kalıcıdırlar.’’ (Mü’ minun:1-11)

-Müslümanlar, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar.’’ (Şura:37)

-“Onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri, aralarında dayanışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.’’ (Şura:38)

-“Bir haksızlığa uğradıkları zaman da yardımlaşırlar.’’ (Şura:39)

-“Mallarında isteyene ve istemeyene, ihtiyaç sahibine belli bir hak tanıyanlar.’’

-“Ceza ve hesap gününün doğruluğuna inananlar.’’

-“Rablerinin azabından korkanlar. Irzlarını koruyanlar.’’

-“Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler.’’

-“Şahitliklerini dosdoğru yapanlar.’’

-“Namazlarını kılanlar.’’

-“İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.’’ (Mariç:22-35)

-“Allah mümin erkeklerle mümin kadınlarda birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreden kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler. Allah’ a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah azizdir, hikmet sahibidir.

(Tevbe:71)

-“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’ tan korkun ki, esirgenesiniz.’’ (Hücurat:10)

-“Mümin erkelere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler. Şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.’’ (Ahzab:58)

Genel olarak Kur-an’ da Müslümanın vasıflarını şöyle sıralayabiliriz:

-Yalnız Allah’ a kulluk eder, O’na dayanır, ancak O’na güvenir.

-Allah’tan korkarlar.

-Ahirette hesaba çekileceğini bilir ona göre yaşar.

-Namazı dosdoğru kılar.

-İyiliği emreder, kötülükten men eder.

-Hayatında Kur-an ve sünnet ölçü olur.

-Sabreder, şükreder, hamd eder.

-Yalana, günaha, harama bulaşmaz.

-Irzını, namusunu korur.

-Boş şeylerle uğraşmaz. -İsraf etmez, cimri de olmaz. -Emaneti korur.

-İmandan taviz vermez.

-İbadette gevşeklik göstermez.

-Doğrularla beraber olur.

-Müslümanları kardeş bilir.

-Faydacı olur.

-Kendisine güvenilir.

-Kul hakkına riayet eder.

-Her işinde Allah rızasını gözetir.

-İyi kul, iyi insan olmaya çalışır.

-Allah’ tan her şeyin hayırlısını diler. -Bid’at ve hurafelerden uzak durur.

-Yalandan, riyadan uzak yaşar.

-İşinde yemin etmez.

-İslam’ ı temsil eden örnek kimsedir.

-İşine, sözüne sahip olur.

-Helalden yer içer, haramdan kaçınır.

-Şüpheli şeylerden uzak durur.

-Günah olduğu bildirilen şeylerden uzak durur.

-Yaptığını güzel yapar.

-Allah’ı affedici bilir, gazabından korkar.

-Haksızlıktan, zulümden kaçar.

-Kur-an’ ı rehber, Muhammed (as)’ ı önder bilir.

-Nefsine şeytana uymaz.

-Haya sahibidir. Eline, beline, diline sahiptir. -Fitneye sebep olmaktan korkar.

-Nimetin de, musibetin de imtihan olduğunu bilir.

-İlahi uyarılara kulak verir.

-İyiliğe çığır açar.

-Kusur araştırmaz, kusurları örter. Müslüman olarak ölmek için çalışır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir