KUR’AN ve HADİSLERDE İSİMLERİ

      Kur’an’da şöyle buyrulur:

  • “En güzel isimler Allah’ındır.” (A’raf:180)
    • “Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ:8)
    • “İster „Allah’ deyin, ister „Rahman’ deyin. Hangisini derseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na hastır…” (İsra:110)
    • “O; yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O’nun şanını yüceltmektedir. O; galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr:24)

*                 *               *

      Allah’ın güzel isimleriyle ilgili peygamber (as) da şöyle buyurmuştur:

  • “Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen cennete girer. Şüphesiz Allah tektir, teki sever.” (Müslim:8/164) + (B.H.Kül:1/242)
    • “Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. O, tektir. Teki sever. Kim bu isimleri sayar, ezberlerse cennete girer.” (İ.Canan, Hadis Ans:5/536 – 542 + 17/524)

      Cenab-ı Allah’ın güzel isimlerini okuyana, ezberleyene müjdeler vardır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir