Kur’an tercümesi yapılıp okunabilir mi?

Kur’an’ın gerçek anlamı verilemeyeceği bahanesi ile tercüme okumayı doğru bulmayanlar vardır. 

Bazıları da Kur’an okuyanlara ne anladınız? Diyerek Kur’an okumaktan alıkoyanlar oluyor. 

Bunların ikisi de doğru değildir. İkisi de Kur’an’dan koparma gayretidir.

Soruyorum, Kur’an niçin inmiştir. Okunsun anlaşılsın ve yaşansın diye değil mi?  İslam büyükleri Kur’an’ın tefsirini yapmış tercümesini yapmış ‘’Allah şöyle buyuruyor’’ demiştir. 

Sadece Kur’an’ı hatmetmek değil, tefsir tercüme okumanın da sevabı vardır. Tefsir ve tercümesi olmasa Kur’an’ı müslüman nasıl anlayıp nasıl yaşayacak? İslamı araştıran nasıl inceleyecek? 

Tefsir ve meal okunmasına neden karşı olunuyor? Bunun sebebi Kur’an’da Allah’ın emirleri var, yasakları var. Mesela Kur’an faiz yeme, içki içme, zina etme, örtün… diyor. Bunları duymak bazılarının hoşuna gitmiyor. Okuyup sevapları götürmek istiyorlar sadece. Yok öyle yağma… 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir