KURAN OKUMANIN FAZİLETİ

Kur’an küçük yaşta öğretilmeli ve öğretilmelidir. Küçük yaşta öğrenilirse, bir kaşık yoğurdun bir tencere süte yaptığını yapar. Kur’an mucizesi, etine, kemiğine karışır.

Kur’an Allah kelâmıdır. İlk emri bize “oku!” olmuştur. Kur’an-ı okumak ibadettir. Sevabı bol olan bir ibadettir. 

Kur’an’ı okurken tane tane Her kelimenin her harfin hakkını vererek okunmalıdır. 

Peygamber (a.s.) okumayı çok sevdiği gibi, dinlemeyi de çok severdi. Yanındakine “Haydi bir Kur’an oku da dinleyelim” derdi. Çoğu zaman gözleri yaşarırdı. dinlerken adeta kendinden geçerdi. 

Kuran’ı okumak ibadet olduğu gibi onu dinlemek de ibadettir. 

Cenab-ı Allah: “Kur’an okunduğu zaman kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (A’raf: 204) diye emretmiştir. Kur’an sessizce saygı ile konuşmadan dinlenecektir. Ortam müsait değilse, başka şeylerle meşgul olunuyorsa, o ortamda Kur’an okunmamalı veya yüksek sesle okumamalıdır veya okuyan dinleyenleri uyarmalıdır.

Kur’an okumada sünnet, ayetlerin manalarını düşünerek saygı ile tecvid üzere okumaktır. Güzel sesle makamla okunursa, okuyan ve dinleyenler üzerinde daha çok etki yapacaktır. 

Kur’an, kalbin ilacıdır. Kalbi temizler, kalbin kararmasını önler. Kur’an, diriye de fayda verir, ölüye de fayda verir. Kur’an’ın hem okunuşu, hem de manası etki yapar. Günahları yüzünden helak olanların anlatımı, kötülüklerden alıkoyar. Cennetin cehennemin tasviri, insanın iyi bir kul olmasını sağlar. Kur’an, okuyanın ve dinleyenin imanını artırır. (Enfal:2) 

Kur’an okunurken, Kur’an sesine hayvanların bile bir başka dinlediklerini gördüm. 

Bir hadiste: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin.” Buyurulur. (Müslim, Misafirin:212) 

Kur’an’ın hayat verici ve diriltici özelliği vardır. Gam, kasveti alır, insanın kendine gelmesini sağlar. 

Kur’an’dan gafil olana şeytan musallat olur, onu sapıtır. (Zuhruf: 36)

Kur’an, cana can katan kitaptır. Evler, gönüller onunla aydınlanır. Sofralar onunla bereketlenir. Ondan yüz çevirenin sıkıntılı hayatı olur. (Taha: 124) 

Evler Kur’an evi olmazsa, şeytan evi olur. Evde huzur kalmaz, bereket kalmaz, çocuklar itaat etmez. O evde melekler eğleşmez. Onun için her evde Kur’an’ı Kerim olmalı, onu anlamak için meâl bulunmalı, o evde Kur’an okuyan çocuklar olmalı, Kur’an okunmalıdır. 

Kitabını bilmeyen, okuyamayan, Kur’an’a uymayan Müslüman, İslam’ı yaşayamaz. Bu çünkü bunalımların, çıldırmaların ve aile facialarının sebebi dindar olmayışımızdır. 

Kabirde Rabbin, peygamberin, kitabın, kıblen neydi diye sorulacaktır. 

Kur’an’da: “Sana vahy edileni oku!” (Kehf: 27) diye emrediliyor. 

Peygamber (a.s.): “Kim Kur’an okur onunla amel ederse, kıyamet günü onun ana, babasına parlak bir taç giydirilir.” (Ebu Davud, Salat: 349) 

 “Kur’an okuyunuz Çünkü O, kıyamet gününde Ehl-i Kur’an’a şefaatçi olacaktır.” (Müslim misafirin: 252) 

Kur’an, okuyanı, kendisiyle amel edenleri farklı kılar, farklı yaşatır, güzel ve tatlı bir ölümle ölmesini sağlar. 

Peygamber (a.s.): “Kur’an okuyunuz çünkü sizin okuduğumuz her harf için on sevap yazılır” (Riyazü’s-Salihin: 1003) 

 “Kuran’ı yeni öğrenmenin yanlışını melekler düzeltir.” (Rumuz El-E Hadis:57/13). “Kur’an’ı zorla okuyana iki kat ecir vardır.” (Riyazü’s-Salihin:998) 

 “Evlerinizde Kur’an okuyunuz. Kur’an okunmayan evde hayır az, şer çok olur ve o ev içindekileri sıkar.” (Ramuzel Ehadis:

80/10) 

 “Bir evde Kur’an okununca melekler hazır olur, şeytanlar çekilir. Evde genişlik hasıl olur. Okunmazsa, evde darlık olur.” (Age:

196/2) 

Bir evde Kur’an okunursa, kalpler huzur bulur. Allah’ın rahmeti onlar üzerine olur. Melekler onları kuşatır. Allah onları melekler yanında anar.” (Riyazü’s-Salihin: 1027)

Hep sorulur TV’den CD’den dinlemekle hatim olur mu? Diye. 

Bu okuyuşu dinlemek takip etmek sevaptır. Hatim olmaz. Hatim Kuran’ı baştan sona okumakla olur. Okumak, dil ile okunmasıdır. İçinden takip etmek değildir. Okunan Kur’an’ı takip ederken oda okursa, o zaman hatim etmiş olur. 

Kalemle Kur’an dinleyen de dinleme sevabı alır, ama o da okursa, o zaman hatim sevabı alır. Kalemle okuma daha çok ilk öğrenenler için faydalıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir