KUR’AN OKUMANIN FAZİLETİ

Peygamberimiz ve sahabe ne öğrendiyse Kur’an’dan öğrendiler. Kur’an ahlakıyla ahlaklandılar. Kur’an’ın emirlerine uyarak huzur buldular.  Allah Rasûlü: “Kur’an’a uyan sapıtmaz” buyurdu. (Müslim Hac: 147) 

Kur’an Kurtulmak isteyen için rehberdir, hidayettir.  Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: 

  • “Kur’an’a sımsıkı sarılan, namaz kılan ve iyiliğe çağıranların mükafatını asla zayi etmeyiz.” (A’raf: 170) 
  • “Başınıza azap gelmeden önce Rabbinizin indirdiği Kur’an’a tabi olun.” (Zümer:55) 

            Peygamber (a.s.) da şöyle buyurur: 

  • “Allah Kur’an’la amel eden toplulukları yükseltir. Kur’an’a uymayanları alçaltır.” (Riyazü’s Salihin: 341) 
  • “Kim Kur’an’ı önüne alırsa, Kur’an onu cennete götürür. Kimde arkasına alırsa onu da cehenneme götürür.” (Ramuzü’l Ehadis: 277/9) 

Müslüman nasıl yaşayacak, hayatını nasıl düzene sokacak, nelere evet, nelere hayır diyecek bu konularda Kur’an, mümine mesajlar verir. Mesela; Kur’an’ın imandan sonra en önemli mesajı namazdır. 

Kur’an, öğrenildikten sonra veya ezberlendikten sonra unutulmamalıdır. Peygamberimiz şöyle buyurur: 

  • “Kur’an’ı öğrenip de unutan kimse, kıyamet günü Allah’ın huzuruna eli boş ve hayırdan mahrum olarak çıkar.” (Ebu Davut, Vitir: 1474) 
  • “Kur’an’ı ezberleyen, Kur’an’a uyarak yaşayan hafız öldüğü zaman, Allah toprağa onun vücudunu yememesini vahyeder. 

Toprak da der ki: 

Ya Rabbi senin kelâmın sinesinde iken ben onun vücudunu nasıl yiyebilirim ki?” (Deylemi,  284/1112)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir