KUR’AN ÖĞRENMENİN-OKUMANIN VE KUR’AN’A UYMANIN SEVABI

            Kuran, rahmet olarak insanlığa indirilen son ilahi kitaptır. Dünya ve ahret için mutluluk yollarını gösterir. Kur’an’ı öğrenmek, başkalarına öğretmek, Kur’an’ı okumak, ezberlemek ve Kur’an’ın emirlerine uymak her Müslüman’ın görevidir. 

            Cenab-ı Allah: “Rabbinin kitabından sana vah yedileni oku.” (Kehf: 27) buyurmuştur. Peygamberimiz (s.a.v)’de: “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve onu başkalarına öğreteninizdir.” (R.Salihın:995) buyurarak Kur’an’ı öğrenmeyi ve öğretmeyi tavsiye etmiştir.              Bir hadiste de: “kim Kur’an okur, onunla amel ederse; kıyamet günü onun anababasına ziyası, güneşin ziyasından daha parlak bir taç giydirilir.”(Ebu Davut Salat:349) 

1. Kur’an Şifadır, Şefaatçidir:

Kur’an, ruhlara gıda, gönüllere şifadır. Kur’an, kurtuluş reçetesidir. Allah şöyle buyuruyor: “Kur’an bir öğüttür, kalplerdeki hastalıklar için şifadır. İman edenler için hidayet ve rahmettir.” (Yunus:57)

Peygamber (a.s)’da şöyle buyurur: “ Kur’an okuyunuz, çünkü o kıyamet gününde ehli

Kur’an’a şefaatçi olacaktır.” (Müslim misafirin:252) Kur’an kabirde, sıratta, mahşer gününde şefaat edecektir. Bir de ölürken kolay ölüm sağlayacaktır. En önemlisi de dünyada insanı farklı kılar, farklı yaşatır. Böylece daha dünyada şefaat eder. 

1. Kur’an Ölüye de Fayda Verir:

İnsan dünyada Kur’an okur ve ona uyarsa son nefesinde imanlı gitmesine sebep olur. İnsan ölürken Yasin okunursa ölümü kolay olur. Ölünün ardından Kur’an okunarak bağışlanırsa sevabı ona ulaşır.

Peygamber (a.s): “ölü için Yasin okunursa azabı hafifler.” buyurur. (Ramuz el-Ehadis:79/4)

1. Kur’an Okumanın Fazileti:

“En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” buyrulur. (R. Salihın:2/239) Peygamberimiz Ebu Zer’e şöyle demiştir: 

-“Ey Ebu Zer! Sabahleyin kalkıp Allah’ın kitabından bir ayet öğrenmen yüz rekât (nafile) namazdan daha hayırlıdır.”

En azından namaz surelerini bilmek Kur’an meali ve tefsir okumak her Müslüman’ın görevidir. 

1. Kur’an Okumanın Fazileti:

Kur’an okumak çok sevaplı bir iştir. Peygamberimiz: “ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi

Kur’an okumaktır.” buyurmuştur. (Ebu Davut, Sünen:1/336)

Bir hadiste de: “Kur’an’ı okuyunuz. Çünkü size okuduğunuzun her harfi için on sevap verilir.” buyrulur. (R. Salihın:1003)

Kur’an okumak terk edilmemelidir, her gün mutlaka Kur’an okunmalıdır. Hz. Osman (r.a)

şöyle demiştir: “ Benim için en kötü ve en uğursuz gün, Kur’an’ bakmadığım gündür.” Bir hadiste: “Kur’an okuyan kimse hata etse, acemi olsa melekler onun yanlışını düzeltir.” buyrularak hatalı okuyanın bile Kur’an’ı okumayı terk etmemesi öğütlenmiştir. (Ramuz el E-

hadis:57/13) “Kur’an’ı zorla okuyana iki kat ecir vardır.” (R.Salihın:998) Bize peygamber (a.s)’ın talimatı şudur:

-“ Evlerinizde Kur’an okuyun. Kur’an okunmayan evde hayır az şer çok olur ve o ev ehlini sıkar.” (Age:80/10)

-“ Bir topluluk bir evde toplanır da Kur’an okursa, kalpleri huzur bulur, rahatlar, Allah’ın rahmeti onlar üzerine olur, melekler onları kuşatır. Allah onları melekler yanında anar.” (R.

Salihın:1027)

-“ Bir evde Kur’an okunduğunda melekler hazır olur, şeytanlar çekilir, ev halkına genişlik hâsıl olur, hayır çok, şer az olur. Bir evde Kur’an okunmazsa, orada şeytanlar hazır olur, melekler uzaklaşır, ev halkına darlık gelir, hayır azalır, şer çoğalır.” (Ramuz el E-hadis:196/2) Devamlı Kur’an okuyan ve Kur’an ezberleyenlerin Muhammed ümmetinin en şereflilerinden olduğu ve şefaat edecekleri bildirilmiştir. 

1. Sevaplı Kur’an Okuyuşu Nasıl Olur? Cenab-ı Allah Kur’an’da: “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane okuyunuz.” diye emreder.

(Müzzemmil:4)

Allah resulünün Kur’an okuyuşu şöyle idi:

-“Kur’an’nın tamamını üç günden az zaman içinde okumazlardı.”(Ramuz el E-hadis:547/8) -“ Kur’an okurken med yapar (uzatır) ama teğanni (titretme) yapmazlardı.” (Age:543/19) -“ Kur’an okuyun, ağlayın, ağlamazsanız ağlar gibi yapınız.” (Age:78/16) derdi.

Abdullah Bin Mesud şöyle der:

-“ Allah resulü (s.a.v) bana “Kur’an oku” dedi. 

“-Ey Allah’ın Resulü Kur’an sana indirildi ben nasıl okurum” dedim. Bana:

-“ Kur’an’ı başkasından dinlemekten hoşlanırım” dedi. Nisa suresinde okudum. 41. Ayete gelince:

-“ Şimdilik yeter“ dedi, gözlerinden yaşlar akıyordu. (Buhari, tefsir:9) 

1. Kur’an Öğretmenin Fazileti:

Başkalarına Kur’an öğretmek en az Kur’an öğrenmek kadar sevaplı bir iştir. Onun için Peygamber(a.s): “En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” buyurmuştur.

(R.Salihın:339)

Bir hadiste de Kur’an’dan uzak olan harap bir eve benzetilmiştir. “Kalbinde Kur’an’dan bir şey olmayan kimse, harap bir ev gibidir.” denmiştir. (Tirmizi Fezaili Kur’an:5/3079) Ücret karşılığı veya bir menfaat için Kur’an öğretmek sevabı olmayan bir iştir. Kur’an’da:

“Ayetlerimizi az bir karşılık ile satmayın, azabımdan korkun.” ( Bakara:41)

“Kur’an’ı az bir değerle değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları, ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileri ile konuşur ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.” (Bakara:174) buyrulur. 

1. Kur’an’a Uymanın Fazileti:

Allah Kur’an’a uymamızı emreder ve şöyle buyurur:

-“ Kur’an’a sımsıkı sarılan, namaz kılan ve iyiliğe çağıranların mükâfatını asla ziya etmeyiz.” (A’raf:170)

-“ Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Ansızın başınıza azap gelmeden önce Rabbinizin indirdiği Kur’an’a tabii olun.”

(Zümer Suresi:54/55)

-“ Kim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim verir, kıyamet günü de onu kör olarak diriltiriz.” (Taha:124)

Peygamber (a.s)’da şöyle buyurur:

-“ Allah Kur’an’la amel eden toplulukları yükseltir. Kur’an’a uymayanları da alçaltır.”(R.Salihın:2/341)

-“ Kim Kur’an’ı önüne alırsa, Kur’an onu cennete götürür. Kim de arkasına alırsa, onu da cehenneme götürür.” (Ramuz el-Ehadis:227/9)

Kur’an’ı okumaktan maksat O’nu anlayıp O’nunla amel etmek, emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Faiz ayeti okunup faiz yenirse, tesettür ayetleri okunup örtünülmezse bu okumanın faydası olmuyor demektir.

Cenab-ı Allah uyarıyor: “Müminler, Allah’ın ayetleri hatırlatıldığı zaman sağır ve kör gibi davranmazlar ve ilgisiz kalmazlar.” (Furkan:73) 

1. Kur’an’a Saygı Göstermenin Fazileti:

Altın yaldızlı Kur’an’ı ile övünmek veya Kur’an’ı torbaya, bohçaya koyup asmak, Kur’an’a saygı duymak değildir.

Kur’an rastgele bir kitap değildir. Abdestsiz ellenmez, oraya buraya konmaz.

O’na saygı gösteren yücelir. Osman Gazi Kur’an’a gösterdiği saygı yüzünden dünyanın en huzurlu ve uzun ömürlü imparatorluğunu kurmuştur. 

Kur’an okunduğu zaman saygı ile dinlenecektir. Bir ayette: “Kur’an okununca O’nu saygı ile dinleyin ve susun ki, size rahmet edilsin.” (A’raf: 204) Bir ayette de mümin şöyle tarif edilir: 

-“ Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.” (Enfal:2) Kur’an Allah kelamıdır. O’na Allah’ın bir emaneti olarak sahiplenip O’nunla amel etmek her Müslüman’ın vazifesidir. 

1. Kur’an’a Karşı Olana Gösterilecek Tepkinin Fazileti:

Bilmediği için veya bilerek Kur’an karşıtı olanlara Kur’an’ı anlatmak, tanıtmak görevimizdir.

Allah’ın hidayet etmediği kimselere karşı tavrımızı ve Cenab-ı Allah şöyle bildiriyor: -“Dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bir tarafa bırak.”(En’am:70)

-“ Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman; onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlarla oturmayın. Yoksa sizde onlar gibi olursunuz.”(Nisa:140)

-“ Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur… O zalimlerle oturma.” (En’am:68)

Buradan anlaşılıyor ki doğrudan müdahale etmeye gücü yetmeyen o yeri o kimseleri terk edecektir. Tepki gösterecektir. Böylece sevaplı iş işlemiş olacaktır.

Kur’an’dan uzaklaşanlar için peygamber (a.s) şöyle buyuruyor: “ Kur’an okuyan, onu terk eder veya okumayı unutursa, kıyamet günü cüzamlı olarak Allah’ın huzuruna çıkar.” (Ebu Davud, Vitrin:21) Onun için her gün az da olsa Kur’an okunmalı. Ezberlenen ayet ve sureler unutulmamalıdır. Hafızlar hafızlığını unutmamalıdır. 

10-Kur’an’a Karşı Sevaplı Davranışlar:

-Kur’an’a karşı saygılı davranmak,

-Kur’an’ı öğrenmek ve başkalarına öğretmek,

-Kur’an’ı tecvitle güzel bir şekilde okumak, 

-Kur’an’ı doğru anlamak emir yasaklarını yerine getirmek,

-Kur’an’ın emir ve yasaklarını başkalarına anlatmak sevabı bol işlerdendir.

-Bir de Kur’an’ın on dört yerinde secde ayeti vardır. Bu ayetleri okuyan veya duyan kimsenin secde etmesi vaciptir.  11-Kur’an’ın Şu Surelerini Okumak Daha Sevaptır:

Kur’an’ın her ayeti, her suresi üstün ve faziletlidir. Ama Peygamber (a.s)’ın çok okuduğu ve okuyun dediği sureler şunlardır:

-Peygamberimiz: “Kur’an’da en büyük sure FATİHA suresidir.” buyurmuştur.(R.Salihın:2/349)

-“İhlâs suresi Kur’an’ın üçte biridir.”(Age:2/350)

-“Felâk ve nâs surelerinin benzeri görülmemiştir.”(Age:2/352) (Bu iki sure ile peygamberimiz hep Allah’a sığınmıştır.)

-“Mülk suresi mağfiret oluncaya kadar okuyanı şefaat eder.”(Age:353)

-“ Geceleyin Bakara suresinin son iki ayeti, onu okuyan için kâfidir.” (Age:2/353) -“ Evinizi kabre çevirmeyin. Şüphesiz ki şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar.”(Müslim, Misafirin:212)

-“ Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Kim Yasin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’an’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.”(Tirmizi, Fedailü-L-Kur’an:7) -“Yasin, Kur’an’ın kalbidir. Allah’ı ve ahret gününü arzu ederek Yasin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz.”(Ebu Davut, Cenaiz:20)

Peygamberimiz: “ Yasin ne maksatla okunursa onun içindir.” Ölülerinize Yasin okuyun diye tavsiye etmiştir.

Peygamber efendimiz: “Kur’an’daki ayetlerin en büyüğü Ayete’L-kürsidir. Kim onu okursa ertesi güne hasenatını yazmak günahlarını silmek üzere Allah bir melek gönderir.” buyurmuş, Hz. Ali’ye: “Bu ayeti oku, şeytan uzaklaşır, zarar vermek isteyen zarar vermez” diye tavsiye etmiştir. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir