KURAN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR?

Kur’an, dünya ve ahiret mutluluğu için indirilmiştir. Kur’an hem dünya hem ahirette mü’minler için şifadır. 

Niçin indirildiği, Kur’an’da şöyle ifade ediliyor: 

 • “Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini iyice düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sad: 29) 
 • “Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infâk edenler, asla zarara uğramazlar ve kazanç umabilirler.” (Fatır: 29) buyrulmuştur. 

 Kuran, şifa için inmiştir. Meselâ; “Fatiha sûresinde her hastalığa şifa vardır.” Demiştir. Peygamber(a.s.). 

 • “Gönüllerdeki sıkıntıya Kur’an şifadır.” (Yunus: 57) 
 • “Kur’an mü’minler için şifa ve rahmettir.” (İsra: 82)   “Kur’an, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve

şifadır.” (Fussilat: 44) 

             Peygamber (a.s.) da: 

 • “Kur’an okuyunuz! Çünkü Kur’an, kıyamet günü okuyan ve onunla amel edenlere şefaatçi olacaktır.” (Müslim, misafirin: 252) 
 • “Kur’an okuyunuz! Çünkü Allah içinde Kur’an bulunan bir kalbe azap etmez.” Buyurmuştur. 

Bugüne kadar insanlık ne öğrendiyse, Kur’an sayesinde öğrenmiştir. 

Müslümanlar geçmişin olaylarını, geleceğe ait işaretleri ve kulluk bilgilerini, ibadetleri ve doğruları Kuran’dan öğrenmişlerdir. 

Kıyamete kadar Kur’an insanlığa kılavuzluk yapacaktır. 

Kur’an olmasaydı alemi, alemin yaratıcısını ve dünya, ahiret bilgilerini nereden öğrenecektik? 

Günahı, sevabı, helali, haramı Kur’an olmasaydı nereden öğrenecektik?

 • Kur’an hak ile batılı ayırmamız için (Furkan: 1) 
 • Kendisi ile amel edilmesi için (Maida: 105) 
 • Cennet, Cehennemi bilmemiz için (Kehf: 2) 
 • Öğüt almamız için (Kaf: 45) 
 • Problemleri çözmek için (İsra: 82) 
 • Okuyup sevap kazanmak için (İsra: 106) indirilmiştir. 

Kur’an yalnız Ramazan’da okumak için, mezarlıklarda okunması için inmemiştir. 

Ne diyor Akif: 

Ya açar nazm-ı celilin bakarız yaprağına,  Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.  İnmemiştir Kur’an bunu hakkıyla bilin,  Ne mezarlıkta okunmak nede fal bakmak için!

Esas Kur’an’ın muhatabı, dirilerdir. Onların hayatını düzene koymak için indirilmiştir. 

Şu hususu açıkça ifade edeyim ki, hayatında Kuran öğrenmemiş, öğretmemiş, öğrenilmesine karşı çıkmış birine sabah akşam hatim bağışlansa, Kur’an ona fayda vermez. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir