KUR’AN NASIL BİR KİTAPTIR

Kur’an-ı Kerim, müslümanların kutsal kitabıdır. Son kitaptır. Dili Arapçadır. Bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramamış, bundan sonra da hiçbir değişikliğe uğramayacak ilahi kitaptır. 

Dünyadaki Kuranlar arasında en ufak bir fark yoktur.  Kur’an’ın ifadesiyle: 

 • “Korunmuş bir kitaptır.” (Vakıa: 78) 
 • “O, bir şair sözü değildir.” (Hakka: 41) 
 • “O, bir kahin sözü değildir.” (Hakka: 42)   “O, alemlere Rabbinden indirilmiştir.” (Hakka: 43)   Kur’an, lafzı ile manası ile eşsiz bir kitaptır. 
 • Allah kelâmıdır. 
 • Kolay öğrenilir zevkle okunur. Kolay ezberlenir.   “Onu geçersiz kılabilecek bir güç yoktur.” (Fussılat: 42)   Onda geçmişin ve geleceğin bilgisi vardır. 
 • İcat, keşiflere ışık tutar.  
 • İlimle akılla ters düşmez. 
 • “Gücünüz yetiyorsa Kur’an’ın benzerini getirin” diye meydan okur. (İsra:88+Bakara:23+Hud:13) 
 • Kur’an, on dört asır önce son sözünü söylemiştir. Her gün gelişen ilimle ters düşmez. 
 • “Kur’an arınmak isteyenler için yol göstericidir.” (Bakara: 2)   “Cenab-ı Allah Kur’an’ın kelimelerini değiştirebilecek yoktur” (Kehf: 27) 
 • “Kuran’ı biz indirdik, elbette onu biz koruyacağız.” (Hıcır: 9) 
 • Kur’an bütün insanlara inmiştir. “Ey insanlar!” diye hitap eder. 
 • Kur’an’ın zikir, furkan, mushaf, şifa gibi başka isimleri de vardır. 
 • En kısa suresi Kevser, en uzun suresi Bakara suresidir. 
 • Kur’an’da 14 secde ayeti, 30 cüz 6236 ayet vardır. 
 • Tevbe sûresinin başında besmele yoktur okurken “Eûzübillahimineşşeytanirracim” denir. Okunur.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir