KUR’AN NASIL BİR KİTAPTIR?

Kur’an bize Cenab-ı Allah’tan bir mektuptur, mesajdır. İnsanlara mutluluk yolunu gösteren yüce Allah’ın talimatıdır. Kur’an hayatımızın, yapacaklarımızın ve yapmayacaklarımızın plânı ve projesidir.

 •                    

Kur’an, çağın gerisinde kalmamış çağları arkasından sürükleyen bir kitaptır. Her gün gelişen ilimle çatışmamış, aksine ilim, Kur’an’ın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuş, Kur’an da ilimlerin gelişmesine rehber olmuştur.

 •                    

Kur’an lafzı ile de manası ile de mûcizedir. Kıyamete kadar mucizeler kitabı olarak kalacaktır.

 •                    

Kur’an’daki geleceğin ve geçmişin bilgileri değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Ahenk yönünden Kur’an eşsiz bir kitaptır. Okuyanları hayran bırakır. Taklide kalkışanları hep aciz bırakmıştır.

“Eşeğim Müslüman olsa ben Müslüman olmam!” diyen Ömer, Kur’an’ı görünce Müslüman olmak zorunda kalmıştır.

 •                    

Kur’an, vahiy mahsulüdür, Allah kelamıdır, dili Arapça’dır.  

 •                    

Kur’an, iyiliği emreder kötülükten sakındırır.

 •                    

Kur’an Cenab-ı Allah’tan insanlara güzel bir öğüttür:

 • “Kur’an, ancak âlemler için bir öğüttür.” (Sâd:87)
 •              

Kur’an sözlerin en güzelidir:

 • “Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp, yumuşar. İşte bu kitap Allah’ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa, artık ona yol gösteren olmaz.” (Zümer:23)
 •              

Kur’an yol göstericidir:

 • “Kur’an’da asla şüphe yoktur. O, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir.” (Bakara:2)

Kur’an Allah’ın ipidir:

 • “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın…” (Al-i İmran:103)
 •              

Kur’an kendisiyle yaĢamayı emreder:

 • “Ey iman edenler! Allah’a ve peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba imanda sebat ediniz…” (Nisa:136)
 •              

Kur’an Allah’a karĢı gelmekten sakınmayı emreder:

 • “Sizden sağlam bir söz almış, Tur dağının altında size verdiğimizi kuvvetle tutun, onda bulunanları daima hatırlayın, umulur ki, korunursunuz.” (Bakara:63)

Kur’an hak ile batılı ayırt eder:

 • “Kur’an hak ile batılı ayıran bir sözdür…” (Tarık:14)
 •              

Kur’an meydan okur:

 • “Eğer kulumuza indirdiğimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi onun benzeri bir sûre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan gayri yardımcılarınızı da çağırın.” (Bakara:23)
 •              

 Kur’an kendisine sarılmayı emreder:

 • “Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz.         (A’raş:170)

Kur’an hidayet rehberidir rahmettir ve Ģifadır:

 • “O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür.”

(Tekvir:27 -28)

 • “Bu Kur’an iman edenler için bir rahmet ve hidayettir.” (Yusuf: 111)
  • “Ey insanlar, bu Kur’an size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olarak gelmiştir.” (Yunus:57)
  • Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük mükafat olduğunu müjdeler.” (İsra:9)
 •              

Kur’an uyarıcıdır:

 • “Alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammet’e furkan’ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkün de ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp, ona nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.” (Fürkan:1-2)
 •              

Kur’an mübarek bir kitaptır:

 • “Rasûlüm! Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. (Sad:29)
  • “O Kur’an levhi mahfuzda bulunan şerefli Kur’an’dır.” (Bürûç:21-22)
 •              
  • Kur’an, insanın yaratılışını haber verir: (59)
  • Kur’an, dünyanın yaratılışından bahseder: (Şûra:5 + Enbiya:30)
  • Kur’an, atmosferden bahseder: (Fussılat:11 + Zariyat:47)
  • Kur’an, karadeliklerden bahseder: (Vakıa:75-76)
  • Kur’an, her şeyin çift yaratıldığını haber verir: (Yasin:36)
  • Kur’an, atomdan bahseder: (Tekvir:15-16)
  • Kur’an, dünyanın döndüğünü haber verir: (Neml:88)
  • Kur’an, gebe kalmaktan bahseder: (Fussılat:47)
  • Kur’an, petrolden bahseder: (A’lâ:4-5)
  • Kur’an, Cebel-i Tarık’ta iki denizin birbirine karışmadığını haber verir: (Rahman:19-20 + Fatır:12)
  • Kur’an, canlıların yaratılışını haber verir. (Enbiya:30)
  • Kur’an, ana karnındaki üç devreyi haber verir: (Zümer:6)
  • Kur’an, oksijeni haber verir: (Yasin:80)
  • Kur’an, arının bal yapmasını anlatır: (Nahl:68-69)
  • Kur’an, dünyanın şeklini bildirir: (Nazirat:30)
  • Kur’an, geçmiş kavimlerden bahseder: (Neml:58)
  • Kur’an, kıyamet günü dirilişi haber verir: (Rum:19)
  • Kur’an, yaratılıştaki ölçüyü haber verir: (Hıcır:19)
  • Kur’an, rüzgârdan bahseder: (Caşiye:5)
  • Kur’an, anne sütünün önemini bildirir: (Bakara:233)

Bunlar Kur’an’dan bazı örneklerdir…

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir