KUR’AN-I KERİM’DE O GÜN

İnsan aciz olarak dünyaya gelir. Ölmeyecekmiş, hesap sorgu yokmuş gibi yaşar. Bir gün ansızın Azrail(as) emaneti alıverir. Ondan sonra ahiret yolculuğu başlar. Malı, mülkü, sevdikleri onu terk eder. Omuzlarda musalla taşına getirilir. Kör ve sağır olduğu camide namazı kılınır. Dünya hayatında namaz kılmadıysa, kılınan cenaze namazı ona fayda vermez.

Dünya da hak yiyip hakkı iade etmediyse, hocanın “Hakkınızı helal edin, helal olsun “ demesiyle hak helal olmaz.

Namazdan sonra kabre getirilir. Kabirde sorgu başlar. Kabir güzel yaşayanlar için cennet bahçesi, emrolunduğu gibi yaşamadıysa, kabir onun için cehennem çukurlarından bir çukur olur. Kabir istirahat yeri değil mükafat veya ceza yeridir. Kabirde ne kadar kalınacak onu Cenab-ı Allah bilir.

Vakti saati gelince kıyamet kopacak her şey alt üst olup dünya hayatı sona erecek. Herkes diriltilecek kabirden kalkacak. Amel defteri ya sağdan ya da soldan verilecek. Herkes yaptığının hesabını verecek.

Ogün dehşetli bir gün olacak. O günkü dehşeti Allah Kur’an’ı Kerimde şöyle haber veriyor.

 • “Ey iman edenler! Kendisinde artık alış veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın: Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir.” (Bakara:254)
 • “O inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir.(İbrahim:16)
 • “Azabı gören zalimler: “Rabbim bize biraz süre ver de senin davetine uyalım ve 

Peygambere tabi olalım “ diyecekleri gün hakkında insanları uyar.”( İbrahim:44)

 • “Zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları onları kuşatsın, susayıp su istediklerin de erimiş maden gibi yüzlerini haşlayan su verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü kalma yeridir.” (Kehf:29)
 • “Kim beni anlamaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşnedeceğiz.” O Rabbim beni niçin kör olarak haşneddin? “ Ben görüyordun der.” (Taha:124-125)
 • “Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir 

Şeydir!”

 “O gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür, insanları da sarhoş bir halde görürsün.

Oysa onlar sarhoş değildir. Fakat Allah’ın azabı çok dehşetlidir.” (Hac:1-2) – “O müşrikler öldüğünde :” Rabbim beni geri gönder” der. Dünya da boşa geçirdiğim hayatta, iyi işler işleyeyim. Bu onun söylediği boş bir laftır. Onlar için hesap gününe kadar 

Berzah vardır.”( Mü’minum:99-100)

 • “Kim iyiliklerle ilahi huzura gelirse, ona daha iyisi verilir. Onlar ogün korkudan emin olurlar.”( Neml:89)
 • “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah ‘ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.”( Lokman:33)
 • “O günahkarların Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri: “ Rabbim gördük, duyduk şimdi bizi dünyaya geri gönderde iyi işler yapalım. Artık kesin olarak inandık” diyecekleri zamanı bir görsen!” (Secde:12)
 • “Nihayet süra üfürülecek birde bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine gelirler.”

 “O zaman eyvah! Eyvah bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Allah’ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler” derler.”

 “O an müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi huzurda hazır olurlar.”

 “O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız.” (Yasin: 51-52-53-54)

 “O gün zalimlerin özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lanette onlarındır, kötü yurt da onlarındır.( Mü’min:52)

 “Oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir.”( Fussılat:20)

“Vay haline her yalancı ve günahkar kişinin !”(Casiye:7)

 • “Ogün gök sallanıp çalkalanır.” (Tur:9)
 • “Dağlar yürüdükçe yürür.” (Tur:10)
 • “Yalanlayanların vay haline o gün!” (Tur:11)
 • “Ki onlar daldıkları batıl içinde oyalanıp dururlar.”( Tur:12)
 • “O gün cehennem ateşine atılıp dururlar”

“ İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur” denir.( Tur:13-14)

 • “O gün suçlular simalarından tanınır. Ayaklarından yakalanırlar.( Rahman:41)
 • “Yer şiddetle sarsıldığı,”(Vakıa:4)

“Dağılıp toz duman haline geldiği,”(Vakıa:6)

 • “Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötüdür.”(Mülk:6)

“Oraya atıldıklarında cehennemin kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler” (Mülk:7)

“Neredeyse cehennem, öfkesinden çatlayacak! Ne zaman cehenneme birileri atılsa orada ki bekçiler: Size bu azabı bildiren bir

Peygamber gelmedi mi? Diye sorarlar.”(Mülk:8)

 “Onlar derler ki : Evet bu azabı bildiren bir Peygamber gelmişti, fakat biz onu  Cehennem’de olmazdık” diye ilave edecekler.” (Mülk:10)

 • “Ey insanlar! O gün hesap için huzura alınırsınız, size ait hiçbir sır gizli kalmaz.(Hakka:18)

 “Kitabı sol tarafından verilenlere gelince. O: keşke kitabım bana verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim” der. (Hakka:25-26)

 “Keşke ölünce her şey bitseydi, malım bana hiç fayda vermedi. Saltanatım beni terk etti. Denilir ki onu yakalayıp, alevli ateşe atın!” (Hakka:27-31)

 “Günahkarın yediği kanlı irindir.”( Hakka:36-37)

 • “O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur.”

“Dağlar atılmış yüne döner.”

“Dost dostu sormaz.”

“Günahkar azaptan kurtulmak için neyi var neyi yoksa vermek ister.”

“Ne mümkün!”

“Derileri kavrulup soyulur.”(Meariç:8-18)

 • “O sura üfürüldüğü zaman var ya! İşte o gün zorlu bir gündür. Kafirler için hiçte kolay değildir.”( Müddesir.8-18)

 “Sihirbazı cehenneme sokarız. Bütün bedeni helak olur, tekrar eski haline döner tekrar bedeni helak olur. insanın derisini kavurur.”(Müddesir:26-29)

 • “Göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman kıyamet günüdür.

“O gün insan “ kaçacak yer neresidir” der”

“Hayır, kaçıp sığınacak yer yoktur.”

“O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.”

“O gün insana her şey bildirilir.”

“Artık insan, kendisinin şahididir.”

 “İsterse özürlerini sayıp döksün.”( Kıyame:7-15)

 • “Bilin ki size vaad olunan şey gerçekleşecek.”

“Yıldızların ışığı söndürüldüğü,”

“Gök kubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman artık kıyamet kopmuştur.” (Mürselat:7-11)

Biz yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkarcı.

“Keşke toprak olsaydım” diyecektir. (Nebe :40)

 • “ O gün yürekler kaygıdan oynar. Gözlerini korku bürür. “ Onlar biz tekrar mı dirileceğiz. Hem de çürümüş kemikler olduktan sonra mı? Derler.”

 “Onlar birden kendilerini mahşerde buluverirler.”  (Naziat:814)

 “ Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi, kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.

 “O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır.”

 “O gün bazı yüzler parlak güleç ve sevinçlidir.”

 “Yine o gün bir takım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kafirlerdir, günahkarlardır.”( Abese:33-42)

“ Güneş katlanıp dürüldüğünde ,” “ Yıldızlar kararıp döküldüğünde,”

“ Dağlar sallanıp yürütüldüğünde,”

“ Gebe develer salıverildiğinde,”

“ Vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,”

“ Denizler kaynatıldığında,”

“ Ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde,”

“ Diri diri toprağa gömülen kıza: “ Hangi günah sebebiyle gömüldüğü sorulduğunda”

“ Amellerin yazılı olduğu defterler açıldığında,”

“ Gökyüzü sıyrılıp alındığında,”

“ Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yakınlaştırıldığında,”

“ Kişi neler getirmiş olduğunu öğrenmiş olacaktır.”( Tekvir:114)

“ Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar dürüldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insan, yapıp gönderdiklerini ve yapmayı geride bıraktıklarını birbir anlar.” (İnfitar:1-5)

“ İnsanlardan alırken ölçtükleri de tam, onlara vermek için ölçüp tarttıkların da noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun!”

“ Onlar düşünmezler mi ki, büyük günde hesap vermek için diriltilecekler.” (Mütaffifin:1-5)

“ Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kimde zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”(İnşikak:1-5)

Mü’min suresin dede Rabbim şöyle buyurur:

“ Zalimlerin sözü dinlenmez, onların şefaatçisi de yoktur.”

“Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.”

“Allah hakkıyla işiten, görendir.”

“ Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğunu görsünler. Allah onları günahları sebebiyle yakaladı. Onları Allah’ın gazabından koruyanda olmadı.”(Mü’min:18-21)

Kıyametin dehşetini ölüm ötesi gerçekleri Cenab-ı Allah bize böyle haber veriyor ki, ben bilmiyordum, benim haberim yoktu, mazeretini kimse ileri sürmesin.

Diğer bir hususta inançsız başıboş hayat yaşayanların ne gibi muamele göreceklerini ve duyacağı pişmanlığı Rabbim bize haber veriyor.

Ayrıca inanan Salih ameller işleyenlerinde nasıl mükafatlandırılacağını bize müjdeliyor.

Rabbim güzel bir hayat yaşamak hayatı güzel noktalamak ve

cennetliklerden etsin inşallah…               

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir