Kur‘an-ı Kerim Şifa Kaynağıdır

Kur‘an, hakla batılı ayıran bir kitaptır. Kur‘an‘a sarılan kurtulur. Çünkü Kur‘an, beşeriyetin kurtuluş reçetesidir.

Kur‘an, ruhlara gıda, mü‘minlere şifadır. Doktorun verdiği reçeteyi uygulamayanın iyileşemeyeceği gibi, Allah‘ın reçetesi olan Kur‘an –ı  okumayan ve onunla amel etmeyen de, beşeri hastalıklardan korunamaz, kurtulamaz.

Cenab-ı Allah şöyle buyurur:‖Kur‘an bir öğüttür kalplerdeki hastalıklar için şifadır. İman edenler için hidayet ve rahmettir.‖ (yunus:57)

İsra sûresinin 82. ayetinde de : Kur‘an‘ın inananlar için şifa ve rahmet olduğu bildirilmiştir.

Hz.Peygamberin ifadesiyle : ―İlaçların en hayırlısı Kur‘an‘dır.‖ (İ.Canan, K.Sidde 17/1054)

  • ―Kur‘an ve oruç, ikiside şefaat edecekler. Oruç diyecek ki; Ya Rabbi!, ben ona gündüz yiyip içmekten alıkoydum, benim ona şefaatimi kabul et. Kur‘an da: Ya Rabbi!, ben onu gece uykusundan alıkoydum, benim ona şefaatimi kabul buyur.‖(Müslüman

İahsiyeti:395)

  • ―Kıyamet günü derece olarak Kur’an‘dan daha üstün mertebede şefaat edici olmayacaktır.‖(Age:397)
  • Kur’an, insanın hem dünyada hem de ahirette insanlığın hidayet rehberidir. Ona sarılan kurtulur.  

Kur’an, ruhlara ışık tutan aydınlık kaynağıdır. Baştan sona hakikat nurudur.

Kur’an‘da  :  ―Allah onunla birçok kimseyi saptırır, bir çoklarını da doğru yola yöneltir…‖(Bakara:26)

Yine bir başka âyet şu mealdedir: ― Biz Kur’an‘dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü‘minler için şifa ve rahmettir, zâlimlerin ise yalnızca ziyânını arttırır.‖(İsra:82)

Kur’an‘a dil uzatanlar, Kur’an‘ı hafife alanlar, Kur’an‘a uymayanlar hep zarar görmüştür. Kur’an‘a sarılanları da Allah hep mükafatlandırmıştır. Nuh‘a, Lût‘a  uyanların kurtulduğu, uymayanların helâk olup gittiği gibi.

Kur’an‘ın hidayet kaynağı oluşu, her iyi ve faydalıyı emretmesindendir. İifa olması da her türlü zararlıyı ve faydasızı yasaklamasındandır.  

Kur’an hak yolunu gösterir. Kur’an‘ın davetine uyanlara Kur’an şifa olur ve şefaat eder.  

Allah Resulü: ―Kur’an-ı okuyun. Zira Kur’an kendini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olacaktır.‖ buyurmuştur. (Müslim Müsafirin:252)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir