KUR’AN DA ŞİRK

Kutsal kitabımız Kur’anda şirkten bahseden ayetler şunlardır:

 1. “ Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın”. ( Nisa:36)
 2. “ Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediğini bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur.” ( Nisa:48)
 3. “ Allah ile birlikte başka ilah edinme; sonra kınanmış ve Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın” ( İsra:39)
 4. “ Lokman oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür demişti” ( Lokman:13)
 5. “ Heva ve hevesini tanrı edinme!” (Casiye:23)
 6. “ Allah, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır” (Araf:33)
 7. “ De ki: Allah’ı bırakıp ta sizin için fayda ve zarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Hakkı ile işten ve bilen yalnız Allah’tır” (Maida:76)
 8. “ Allah’ı bırakıp ta kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların tapmalarından habersizdirler.” (Ahkaf:5)
 9. “ Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! Ondan başka tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur. Siz ancak ona döndürüleceksiniz” (Kasas:88)
 10. “ Hepiniz O’na yönelerek, O’na karşı gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın.” (Rum:31)
 11. “ Allah’a ortak koşarsan işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun!” (Zümer:65) 12. “ Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin.” (Fussilat:37)
 12. “ Cinler Allah’a ortak koştular. Oysa ki, onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Haşa! O, onların ileri, sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir” (En’am:100)
 13. “ Melekler Allah’ın çocuklarıdır.” Diyen müşrik Araplar, “ İsa Allah’ın oğludur” diyen Hristiyanlar ve “Üzeyr Allah’ın oğludur diyen Yahudilerin ağızlarından bilgisizce çıkan bu sözler yalandan başka bir şey değildir” (Kehf:5)
 14. “ Müşrikler ayetlerimiz okununca: “ işittik, bunların benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu öncekilerin masallarıdır, dediler” (Enfal:31)
 15. “ Müşrikler, şeytandan dilekte bulundular” (Nisa:117)
 16. “ Müşrikler, insanları Peygambere yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Oysa onlar, farkında olmadan ancak kendilerini helak ederler” (En’am:26)
 17. “ O müşrikler: Muhammed sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki! Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? Dediler” (Enbiya:2-3)
 18. “ Müşrikler putlar için bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz” dediler.
 19. “ Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir necistir, pisliktir” (Tevbe:28)
 20. “ Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. Ondan başka tanrı yoktur.” (Mümin:62)
 21. “Rabbiniz O Allah’tır. O’ndan başka tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. Günelip dayanılacak tek varlık O’dur”. (En’am: 102)
 22. “Allah Meryemoğlu Mesih’tir.” Diyenler kafir olmuşlardır. (Maida:102)

24.“Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda veremeyecek şeylere tapıyorlar: “Bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir” diyorlar” (Yunus:18) – Zümer:3)

 • “Allah’ı bırakıp da sana fayda ve zarar veremeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan zalimlerden olursun.” ( Yunus: 106)
  • “Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın, kulluk etmeyin” (Cin:18)

Kur’andaki şirkle, müşrikle ilgili bu ayetler, neyin şirk olduğunu, nasıl müşrik olunduğunu bize haber vermektedir.    

Özet olarak, Kur’an a göre şirk kesin yasaktır. Kur’an a göre:

 • İirk koşanları Allah bağışlamaz.
  • Şirk koşan, Allah’ın rahmetinden uzaklaşır.
  • Şirk , Allah’a iftiradır.
  • Şirk , günahların en büyüğüdür.
  • Şirk , zulümdür, sapıklıktır.
  • Şirk koşanın amelleri boşa gider.
  • Güvenilip dayanılacak, yalvarıp kulluk edilecek yalnız Allah’tır. Allah verir, Allah yardım eder, Allah kurtarır. Ancak Allah’tan istenmelidir. Allah’a dua edilmeli ve ancak Allah’a kulluk yapılmalıdır.

M. A. KÖKSAL hoca efendinin ifadesiyle:

Dillerde hep hecesin!

Rabb’ım içten içesin.

İllere sen gecesin!

“ Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!”

Hep kulakta var sesin,

Duyulmak ta nefesin

Ey amacı herkesin!

“ Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!”

Güneş senin güneşin,

Ateş, senin ateşin,

Ne dengin var, ne eşin! “ Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!”

Mevsimleri getiren,

Yerden hayat bitiren,

Rızkı sensin yetiren,

“ Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!”

Her işinde birlik var,

Her birlikte dirlik var,

Bu herkese aşikar,

“ Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!” Çıksın nifak aradan,

Arınalım karadan, Varsın Ey yaratan!

“ Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!”

Ne derse iller desin, Biz biliriz nerdesin?

Ne gökte ne yerdesin!

“ Yücelerden yücesin!

Kimse bilmez nicesin!”

Mülk Allah’ındır. Hüküm onundur. Hakimiyet Allah’ındır. Cenab-ı Allah’ın bilgisinin dışında bir yaprak bile kımıldamaz ve düşmez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir