KUR’AN DA, AYETLERDE ORUÇ

  • Cenab-ı Allah şöyle buyurur : ―Oruç benim içindir. Mükafatını da ben veririm.‖ (R.

Salihın:21484)

  • ―Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.

Umarım ki, korunursunuz.‖ (Bakara:183)

  • ―Sayılı günler olarak oruç size farz kılındı. Zorluğa rağmen oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır.‖ (Bakara: 184)
  • ―Ramazan ayı, hidayet rehberi Kur‘an‘ın indirildiği aydır. Ramazan ayına idrak edenler onda oruç tutsun.‖ (Bakara: 185)

Bu ayetlere göre; oruç farzdır. Sevabı bol bir ibadettir. Güçlüğe rağmen tutulursa, daha çok sevap alınacaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir