KUR-AN’DA MÜNAFIKLARLA İLGİLİ AYETLER

Münafık, kalbiyle inanmadığı halde inkarını saklayan, dili ile inandığını söyleyip, inanmış görünen kimsedir. Kur-an’ da:

-“İnsanların bazıları vardır ki, inanmadıkları halde Allah’ a ve ahiret gününe inandık.’’ Derler.’’ (Bakara:8)

-“Onlar güya Allah’ ı ve müminleri aldattıklarını sanırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar, bunun farkında değillerdir.’’ (Bakara:10)

-“Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar.’’ (Bakara:12)

-“Münafıklar Allah’ a oyun etmeye kalkıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah’ ı çok az anarlar.’’ (Nisa:142)

-“Ey Rasulüm! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla “inandık’’ diyen kimselerden ve Yahudilerden, küfür içerisinde konuşanların hali seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler. Onlar Allah’ ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır. Ahirette de onlar için büyük azap vardır.’’ (Maida:41)

-“Sen onların birçoğunu günah, düşmanlık ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kadar kötüdür.’’ (Maida:62)

-“Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Rasulünü inkar etmeleri, namaza üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.’’ (Tevbe:54)

-“Münafık erkek ve kadınlar sizden değildir. Birbirlerindendir. Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar ve cimrilik ederler.

Onlar, Allah’ı unuttular, Allah da onları unuttu. Onlar fasıkların ta kendileridir.’ (Tevbe:67)

-“O münafıklar, Allah lütfundan zenginlik verilince, onda cimrilik edip Allah’ın emrinden yüz çevirerek, sözlerinden döndüler.’’ (Tevbe:76)

-“Münafıkları iki kez azab edeceğiz. Sonra da onlar, büyük bir azaba itilecekler.’’ (Tevbe:101)

-“Münafıklardan müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak isteyenler vardır.’’ (Tevbe:107)

-“Münafıklar gönülden geçeni gizlerler.’’ (Hud:5)

-“İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada ve ahirette çetin bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.’’ (Nur:19)

-“Bunlar Allah’ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.’’ (Muhammed:23)

-“Münafıkların durumu, tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana “inkar et’’ der. İnsan inkar edince de “ Ben senden uzağım, ben Allah’tan korkarım.’’ Der.’’ (Haşr:16)

-“Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa, dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşman onlardır. Onlardan sakının. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar?’’

(Münafikun:4)

-“Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi?’’ (Kasas:60)

-“Onların ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma. Onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah ve Rasulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.’’ (Tevbe:84)

-“Kafirlere ve münafıklara boyun eğme! Onların eziyetlerine aldırma. Allah’ a güvenip dayan, vekil ve destek olarak Allah yeter.’’ (Ahzab:48)

-“Ey iman edenler! Allah’ tan ona yakışır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.’’ ( Al-i İmran:102)

Bu ayetler Kur’an’daki münafıklarla ilgili ayetlerden bazılarıdır. Bu ayetlerde münafıkların vasıflarını gördük. Buna göre her Müslüman, ben de münafıklık alameti var mı diye kendini hesaba çekmeli, bilmeden de olsa üzerinde münafıklık alameti taşımamalıdır.

Ayrıca Cenab-ı Allah münafıklara karşı nasıl davranmamız gerektiğini bize bildirmiştir. Münafıklara benzememek ve onların zararından korunmak için dikkatli davranmalıyız. 

İman yönünden münafık “ Müslümanım ‘’ dediği için zahirde Müslümandır. Peygamberimiz zamanında 300 kadar münafık, peygamberimizin ardında namaz kılmıştır. Peygamberimiz (sav) onların münafıklıklarını yüzlerine vurmamıştır. Ama asla onlara karşı tedbiri elden bırakmamıştır. Çünkü münafık kafirden beterdir. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Kafirin tavrı bellidir. Fakat münafığın tavrını bilemezsiniz.

Kur’an’ın haber verdiğine göre münafıkların emelleri, Müslümanlara zarar vermek ve aralarına fitne fesat sokmaktır.

Münafık, ağacın içindeki kurt gibidir. Kontrol altında tutulmaz ve mesafeli durulmazsa büyük zarar verir.

Rabbim münafıklıktan, münafıklık alametleri taşımaktan Müslümanları korusun.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir