KUR-AN’DA KAFİRLERLE İLGİLİ AYETLER

Kafir, inanılması gereken iman esaslarına inanmayan, İslam’ ı red eden, nimete nankörlük eden kimsedir. Kur-an’ da:

-“Küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir.’’

(Bakara:88)

-“İnkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir.’’ (Bakara:161)

-“İnandıktan sonra kafirliğe sapıp, sonra inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.’’ (Al-iİmran:90)

-“İnkar edenler Allah’ a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onlar için elim bir azap vardır.’’ (Al-i İmran:177)

-“Sözlerinden döndükleri, Allah’ ın ayetlerini inkar ettikleri ve peygambere karşı gelmeleri nedeniyle onları lanetledik. Kalplerini mühürledik.’’ (Nisa:155)

-“Allah’ın nimetine nankörlük eden ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi?’ (İbrahim:28)

-“Kim kalbini kafirliğe açarsa, işte Allah’ın gazabı bunlaradır.

Onlar için büyük azap vardır.’’ (Nahl:106)

-“Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanlara gelince, onlar da kendileri için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar.’’ (Rum:44)

-“Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’ dur. Onun için kim inkar ederse, inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rableri katında kendileri için ancak azabı arttırır. Kafirlerin küfrü kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez.’’ ( Fatır:39)

-“Eğer küfrederseniz, inkar ederseniz şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüşü Rabbinedir. Yaptıklarınızı o size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan her şeyi hakkıyla bilendir.’’ (Zümer:7)

-“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra Allah ona kendinden bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah’ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfürle sen biraz eğlenedur. Çünkü sen muhakkak cehennem ehlindensin.’’ (Zümer:8)

-“Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı, kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir.’’ (Tevbe:24)

-“Ey iman edenler! Müminleri bırakıp, kafirleri dost edinmeyin.’’ ( Nisa:144)

-“Allah kafirleri rahmetinden kovmuş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır.’’ (Ahzab:64)

-“Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: “ Eyvah bize! Keşke Allah’ a itaat etseydik.’’ Derler.’’ ( Ahzab:66)

-“Rabbimiz biz büyüklerimize, reislerimize uyduk. Onlar bizi yoldan saptırdılar. Onlara iki kat azap ver ve onları büyük lanetle rahmetinden kov, derler.’’ ( Ahzab:67-68)

-“ Şayet peygambere uysaydık, aklımızı kullanmış olsaydık şimdi bu alevli cehennemlikler arasında olmazdık, derler.’’( Mülk:9-10)

-“Kafirler, iyi işler yaptıklarını zannederler. Onların dünyada çabaları boşa gider. Onlar Rabbinin ayetlerini ve ahreti inkar eden bugünden amelleri boşa giden kimselerdir. Biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız.’’ ( Kehf:104-105)

Kafir, doğrudan inanmayan, küfrü tercih eden veya küfre götüren haller nedeniyle küfre giren kimsedir.

Küfür sebeplerinden biri de Cenab-ı Allah’ a herhangi bir şekilde şirk koşmaktır.

-Şirke düşenin cezası ağırdır:

-İmanı gider. İman gidince nikahı gider.

-Önceki yaptığı iyilikler gider, kötülükler kalır. -Ebedi cehennem ehlinden olur.

-Cenazesi dini merasimle kaldırılmaz.

-Müslüman birine mirasçı olamaz.

-Kestiği hayvanın eti yenmez.

Pişman olup tevbe etmediği müddetçe kafir olan, affa uğramaz. Allah Kur-an’ da:

-“Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.’’ ( Nisa:48) buyurur.

Şirk koşmak, günahların en büyüğüdür. Peygamber (as) şöyle buyuruyor:

-“Yedi helak edici şeyden kaçının: *Allah’ a şirk koşmaktan *Sihir, büyü yapmaktan.

*Haksız yere insan öldürmekten.

*Yetim malı yemekten. *Zina etmekten. *Namuslu kadına iftira etmekten.

*Düşmanla mücadeleden kaçmaktan.’’ (Büyük Hadis Külliy-

tı:4/286)

Eğer imandan sonra küfre girip sonra da pişman olur tevbe eder, dönerse, 

-Gusül abdesti alır

-İman tazeler

-Nikah tazeler -Yaptığı iyilikler geri gelmez.

Eğer kafir olan birisi Müslüman olursa, onun iyilikleri durur, günahları gider.

Allah, son nefesimizde bile şeytanın aldatmasından korusun.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir