Kur-an iyiliği emreder

Allah (cc) Kur-an’ da şöyle emreder:

-“Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Ey müminler! Siz hayır işlerinde yarışın.’’ (Bakara:148)

-“İnsanların öyleleri vardır ki, Allah rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir.’’ (Bakara:207)

-“Allah’ın has kulları, kendi canları istemesine rağmen yemeği yoksula, yetime yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de teşekkür bekliyoruz, derler’’ (İnsan:8-

9)

-“İman edip, salih ameller işleyenler, ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini inanıp, iyi ameller işleyen kimselerle bir mi tutacağımızı sandılar. Ne kötü hüküm veriyorlar.’’ (Casiye:21)

-“Onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünyanın güzel sonu onlarındır.’’ (Rad:22)

-“Eğer iyilik ederseniz, kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz.’’ ( İsra:7)

-“Kim, iyilikle ilahi huzura gelirse, ona daha iyisi verilir. Onlar o gün korkudan emin olurlar.’’ (Neml:89)

-“Rabbinin huzuruna kötülükle gelen kimseler ise, yüzükoyun cehenneme atılırlar. Onlara ancak “yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz‘’ denir.’’ (Neml:90)

-“Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler.’’ (Kasas:84)

-“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.’’ (Fusstlat:34)

-“Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü gizler, affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir.’’ (Nisa:149)

-“Kim Allah’ ın huzuruna iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, ona sadece getirdiğinin dengi ile cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.’ (En’ am:160)

-“ Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi işler ise, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır.’’ (Kehf:46)

-“Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini arttırır. Sürekli olan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem mükafat bakımından daha hayırlı, hem de akıbetçe daha iyidir.’’ (Meryem:76)

“Allah, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez.’’ (Nisa:148)

-“Bir topluma karşı beslediğiniz kin, sizi tecavüze sevk etmesin. İyilik ve yasaklardan sakınmada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’ tan korkun. Çünkü Allah’ ın cezası çetindir.’’ (Maida:2)

-“Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvayı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah’ tan korkun.’’

(Mücadele:9)

-“Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr suresi)

Bu ayetlerde görüldüğü gibi Cenab-ı Allah kullarını uyarıyor. Bu uyarılara uyanla uymayanın durumunu bize hatırlatıyor. “ Huzuruma iyilikle gelin, kötülükle gelmeyin’’ diyor.

Huzuruna vardığımız zaman bize soracak:

-Benim için ne yaptın? -Bana ne getirdin? Kul:

-“Şunları şunları getirdim.’’ Diyecek. Allah:

-“Getirdiklerini beğendin mi?’’ diyecek. Kul:

-“Beğenmedim.’’ Deyince

-“Senin beğenmediğini ben nasıl beğeneyim? ‘’ diyecek. Allah:

-“Sana kitap gelmedi mi, Peygamber gelmedi mi? Dünyada kurtulman için sana fırsat verilmedi mi? ‘’ diyecek.

Kul; geri dönmek, yeni baştan hayat isteyecek, ona “Şimdi mi aklın başına geldi?” denilecek. Sonra da yeri neresi ise oraya gönderilecek.

Rabbim aklını başına alıp, tanınan fırsatları değerlendirerek kurtulanlardan etsin. Varılacak yer iki: Cennet, Cehennem. Kul, nereye gitmek isterse oraya gidecek. Hangisinin yoluna düşerse, hangisi için iş yaparsa oraya varacak.

Allah sonumuzu hayreylesin. Rabbena atina fiddünya hasenaten ve fil ahireti haseneten.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir