KULLUK KİME OLUR?

     Allah’tan başkasına kulluk olmaz.

     Kur’an’da şöyle emredilir:

  • “Rabbine kulluk et.” (Hûd:22)
  • “Bana kulluk et.” (Taha:14)
  • “Ölünceye kadar rabbine kulluk et.” (Hıcr:99)

 Bu ayetlere göre kulluk sadece Cenab-ı Allah’a yapılacaktır. Ne beklenirse, ne istenirse Allah’tan istenecektir. Sadece Allah’a güvenilip, O’na dayanılacaktır.  M.Akif şöyle demiştir:

 “Allah’a dayan sâye sarıl hikmete râm ol.  Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yok!”

     Bir şair de:

     “Güvenirsen Allah’a güven,

     Murad almaz yüz çeviren.” Demiştir.

     Peygamber (as) der ki:

  • “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey şirktir. Ümmetim tekrar güneşe, aya ve putlara tapacaklar demiyorum. Beni korkutan, Allah’tan başkası için yapacakları amellerdir. Allah’tan başkası maksatla ön plana çıkan gizli arzulardır.” Buyurmuştur. (İ.Canan, Hadis Ans:17/619)

 Başkalarının isteği veya zoru veya görmesi, işitmesi için ibadet olmaz. Kula itaat edilmez. Kur’an’a sünnete uymayan konularda kula itaat edilmez. Ancak meşru olan konularda itaat olur.

 Peygamber efendimiz bir gurup sahabeyi bir iş için bir yere gönderirken içlerinden birini başkan tayin ediyor. Diğerlerine de “buna itaat edin” diyor. Yolda başkanı kızdıran bir olay oluyor. Başkan “odun toplayın” diyor. Odunlar toplanıyor, yakılıyor ve “girin bu ateşe” diyor. Bir kısmı: “Biz ateşten kaçtık, Muhammed’e sığındık” derken bir kısmı “Peygamber itaat edin dedi” diyerek ateşe yöneliyor. Bu arada girilir – girilmez tartışması yapılırken ateş sönüyor, başkanın öfkesi de gidiyor.

Durum peygambere anlatılıyor. Peygamber (as): “Eyer o ateşe girseydiniz vallahi kıyamete kadar o ateşte olurdunuz” diyor.

     Peygamber (as) Selman (ra)a şöyle diyor:

 – “Ya Selman! Bana secde etme! Ben ölünce kabrimi de secde etme! Ancak Allah’a secde et!” (Ramuz el-Ehadis:497/5)

 Buradan anlıyoruz ki Cenab-ı Allah’tan başkasına secde edilmez. Allah’tan başkasına kurban kesilmez.

 Eski dinlerde tanrılara, tanrıçalara, krallara kurban kesilirdi. Kaza, belalara kızlar kurban sunulurdu.

 Kurban, yalnız Allah için kesilir. Kevser Sûresi’nde: “Rabbin için kurban kes!” buyrulur.

 Allah’tan başkasına kurban kesmek, kanını alnına veya oraya buraya sürmek şirktir.

 Maida Sûresi’nin 3.ayetinde Allah’tan başkasına kurban kesmek haram kılınmış, kesilenin de leş hükmünde olduğu bildirilmiştir.

 Ölmüş kimselere de kurban kesilmez. Zira kurban bir ibadettir O, Allah’tan başkasına yapılmaz. Allah için kesiyorum ama falan haçtan dönen için de veya çocuk için de veya şu siyasi kişi için de kesiyorum denmez. Bu apaçık şirktir.

     Sadece Canab-ı Allah için yapılan şeyler nelerdir?

  • Allah’tan başkasına kulluk yapılmaz, ibadet edilmez.
  • Allah’tan başkasına secde edilmez, iki büklüm önünde eğinilmez.
  • Allah’tan başkasından yardım beklenmez, başkasına dua edilip ondan bir şey istenmez.
  • Allah’tan başkasına kurban kesilmez.
  • Allah’tan başkasına güvenilip dayanılmaz. İnsanın eceli, rızkı sadece Allah’ın elinde ve takdirindedir. Onun bunun elinde aranmaz.

     Kur’an’da şöyle bildiriliyor:

  • “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başka günahları dilerse bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse, büyük bir günahla iftira etmiş olur.” (Nisa:48)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir