KÜFÜR

KÜFRE GÖTÜREN HALLER

            Küfür Ne demektir?

            Küfür, bir şeyi örtmek, gizlemek ve nimete nankörlük etmek demektir.

            Dinde küfür, iman esaslarını veya birini bir kaçını kabul etmemek, inkâr etmek demektir.

            Dinde inkâr ve kabullenmemek en büyük günahtır. Ayette, sahih hadislerde bildirilen bir şeyi reddetmek haramı, günahı helal saymak, dinle, dine ait şeylerle alay etmek küfürdür.

            Dine inanmayan kimseye de kâfir denir.

            İman yönünden insanlar; Mü’min, münafık ve kâfir diye üçe ayrılır.

            Küfür, insanın dünyada ve ahirette helâk olmasına neden olan bir günahtır.

            Amel iman ilişkisi:

            İman ayrı amel ayrıdır. Amel, imandan sonra gelir. İmansız amel kabul olmaz, fayda da vermez. İnanmadan yapılan amelin ahirette bir faydası yoktur.

            İman, eksiklik fazlalık kabul etmez. İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdikten ibarettir.

            Amel, imandan cüz değildir. Ama iman, ameli gerektirir. Çünkü amelsiz iman nereye kadar? Amelsiz iman korunamaz.

            İman ve günah ilişkisi:

            Her günah, imana zara verir. Günahkâr, günahlarının cezasını çekmeden cennete giremez.

            Her günahın ardından tövbe vaciptir. Tövbe edilmeyen günah imana zarar verir. Eğer büyük günah işler ve tövbe etmezse iman gider.

            İman esaslarını inkâr etmeyen biri, günah işlerse, kafir işi işlemiş olur. Yani günahkâr olur.

            Büyük günahlar nelerdir:

  1. Adam öldürmek,
  2. Namuslu insana iftira,
  3. Zina etmek,
  4. Büyü yapmak,
  5. Yetim malı yemek,
  6. Müslüman olan ana babasına isyan,
  7. Faiz yemek, kumar oynamak,
  8. Hırsızlık yapmak,
  9. İçki içmek.’’ Bunlar büyük günahlardır.

Küfürle itham etmek doğrumudur?

Günah, iman sahibine zarar ve kalbini karartır. İnsanın manevi hayatına da zarar verir.

            Bir insan, günah işlediği zaman günahkâr sayılır. Eğer o günahın günah olmadığını söyler ve günah olarak kabul etmezse, küfre girer.

            İslâm inancında kâfir olmayana kafir demek uygun görülmez.

            Peygamber (as) şöyle der:

            – ‘‘Kendisine kâfir denilen eğer kâfir ise, söz yerini bulmuştur. Eğer kafir değilse, söz geri döner.’’ (R.Salihın:1591)

            Bir insanın kâfir olup olmadığını Allah bilir. Onun için ona buna kâfir demekten kaçınılmalıdır. Allah rahmandır, rahimdir, merhameti bol olandır.

            İbn-i Abidin’de şöyle demiştir:

            – ‘‘Müslüman’ı küfürle itham etmek kolay bir iş değildir. Faydası da yoktur. Bir müslümanın sözü ve hareketleri şüpheli olsa bile, tevil etmek gerekir. Tekfir edilmez.’’ (Cilt:3/258)

            Günah işleyen birine beddua etmek, lânet okumak da doğru değildir. Peygamberimiz: ‘‘Müslüman, kusur bulucu ve lânetleyici değildir’’ buyurur. (İ.Canan, Hadis Ans: 4/274)

            Cenab-ı Allah kâfiri affetmez.

            Dinden çıkana af dilenmez. Kur’an’da: ‘‘Onlar için af dilemek peygambere ve mü’minlere yakışmaz’’ (Tevbe:113) buyrulur.

            İbrahim (as)’ın babası Azer’e,

            Nuh (as)’ın oğluna,

            Peygamberimizin amcası Ebu Talibe duası kabul edilmemiştir.

            İnanmayan insan rahmetli diye anılmaz. Allah rahmet etsin denmez, rahmet okunmaz.

            Mevlâna: ‘‘Kafire kötü gözle bakıp, kötü konuşma! Belki müslüman olarak ölür’’ demiştir.

            Kafir yaşayıp müslüman olarak ölen birçok insan vardır. Allah iman nasip eder. Kul, açık olan tevbe kapısından içeriye giriverir.

            Küfürle itham edip birilerini cehenneme sokmak görevimiz değildir.

            İnsanı Küfre götüren söz ve davranışlar:

            İnsan diline sahip olmalı, dili ile günaha girmekten kaçınmalıdır. Öyle sözler vardır ki, insanı günaha sokar, küfre sokar. Dinden çıkarır.

            Küfre girenin önceki yaptığı her güzel iş ve güzel amel boşuna gider. Günahları kalır. Müslüman olan bir insanın ise, geçmiş günahları bağışlanır. Anasından doğmuş gibi tertemiz olur.

            Akaid kitaplarında küfre götüren söz ve davranışlar söyle sıralanmıştır:

            – Dinle alay etmek.

            – Bile bile abdestsiz namaza durmak.

            – Küfür ehlinin yaptığını güzel görmek, bayramlarına katılmak.

            – Günahtan haramdan sevap beklemek.

            – Allah’a peygambere, Kur’an’a uygun olmayan söz söylemek.

            – Seninle cennete bile gitmem demek.

            – Farz, vacip olan bir şeyi kabullenmemek.

            – Haramı helal saymak.

            – Günah olduğu kesin bildirilen bir şey için ‘‘buda mı günah olur’’ demek.

            – Müslüman’a kafir demek.

            – Ahireti, sorguyu, cenneti, cehennemi inkar etmek.

            – Bir sözünü ‘‘kafir olayım’’ diyerek pekiştirmek. Kâfir olmaya rıza göstermek.

            – Gaybı biliyorum, biliyor demek.

            – Fala inanmak, fal bakmak.

            – Büyü yapmak, yaptırmak, ona inanmak.

            – Müslüman’a Lânet okumak beddualar etmek.

            – Küfre rıza göstermek.

            Herhangi bir şekilde küfre giren kimsenin:

            – Bütün sevapları gider.

            – İman’a bağlı olan nikâh gider.

            – Kestiği hayvanın eti yenmez.

            – Onunla müslüman bir kadın evlenemez.

            Herhangi bir sözü ile küfre girmeyi kastetmiyor, dil alışkanlığı ile söylediyse, küfre girmez. Karşı tarafta küfür sözü olarak anlaşılsa da küfre girmez. Kâfir işi işlemiş olur. Tevbe istiğfar eder.

Bu durumda Hüsn-ü Zan da bulunmak lâzım. İnsanı cennete cehenneme sokmak, kulun görevi değildir.

Cenab-ı ALLAH’LA ilgili Küfre götüren Haller:

            Cenab-ı Allah’ın zatına, sıfatlarına ve şanına Lâyık olmayan sözler ve davranışlar insanı küfre götürür.

            Tövbe etmedikten sonra da Allah onu affetmez.

            Akaid kitaplarında şu ifadelere yer verilmiştir:

            – Allah’ın affından tam emin olmak veya Rahmetinden ümit kesmek. (Yusuf:87)

            – Allah’ın azabından emin olmak. (A’raf:99)

            – Allah’ın emir veya yasakları ile alay etmek.

            – Allah zulmediyor demek.

            – Allah mallah tanımam demek. (Kızgınlık hali de olsa, şakada olsa Küfre götürür.)

            – Allah’a oğul-kız isnat etmek.

            – Buna Allah’ın gücü yetmez demek.

            – Allah’a şekil, mekân izafe etmek.

            – Allah şunu niye yarattı ki demek.

            – Allah’tan korkmuyorum demek.

            – Allah izin verse de vermese de ben yaparım demek.

            – O’nun hakkından Allah bile gelemez demek.

            – Allah’ın adaletinden şüphe etmek.

            – Allah’ın nurunun kişiye yansıdığını söylemek.

            – Ben Allah’ı gördüm ondan emir alıyorum demek.

            – Allah nereden görecek bilecek demek.

            – Allah bunca insanı nasıl diriltecek demek.

            – Allah’ın eli uzundur demek, el isnat etmek.

            – Allah gökte demek. Gökteki Allah demek.

            – Allah falana çok veriyor, bana az veriyor, adalet mi bu demek.

            – Rızkını, ecelini başkasının elinde aramak.

            – Sen beni iyileştirdin demek.

            – Sen olmasaydın falan beni  öldürecekti demek.

            – Kişiye ‘‘Beni kurtar’’ demek. İmdat ya falan demek.

            – ‘‘Beni koru’’ diyerek kula sığınmak.

            – Kula kulluk yapmak.

            – Allah’tan başkası için kurban kesmek.

            – Burada Allah’ın yeri yok demek.

            – Allah baba Allah dede demek.

            – Allah gelse seni elimden alamaz demek.

            – Engelli için imalât hatası demek.

            – Allah benimi görüp duracak demek.

            – Allah bunca insanı nasıl diriltecek, nasıl hesaba çekecek demek.

            – Allah nerden bilecek demek.

            – Bir farzı inkâr etmek (sen namazı boş ver kalbim temiz demek)

            – Allah bizi, Allah falanı unuttu demek.

            – Kahrolsun şeriat demek.

            – Tövbe et diyene, ne günah işledim ki demek.

            – Ahirete gidip gelen mi var? demek.

            – Bir zalim için onun hakkından Allah bile gelemez demek.

            – Allah’ın başka işimi kalmadı ki demek.

            – Bunca namaz kıldım faydasını görmedim demek.

Peygamber (as) ile ilgili Küfre götüren haller:

            – Peygamber olduğu bildirilenlinin peygamberliğini inkâr etmek.

            – Peygamberin sünnetini red etmek, gerek görmemek.

            – Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmamak.

            – Peygamberle alay etmek.

            – Eğer peygamber doğru söylediyse demek.

            – Bir hadis için çok dinledik bunları demek.

            – Peygambere delilik, sihirbazlık yakıştırmak.

            – Peygamber yap dese, yapmam demek.

            – Peygambere dil uzatmak sövmek. (Bu kişi mürteddir. Tövbesi kabul olmaz. Çünkü peygamber hayatta değildir. Onunla helalleşemez.)

            – Muhammed (as)’a  Arapların peygamberi demek.

            – Nebilik, Resullük ve peygamberlik iddiasında bulunmak.

            – Peygamberin mucizelerini inkâr etmek.

            – Peygambere yakışmayan bir şey söylemek.

            – Peygamberin yaptığı bir şeyle alay etmek.

            – Evliliğini diline dolayıp onunla alay etmek.

            – Peygamberi devreden çıkarmak, Onun vazifesi bitmiştir, bize Kur’an yeter demek.

            – Peygamberin şefaatini inkar etmek.

            – Peygambere salavat getirmeyi kabul etmemek.

            – Ben peygamberle görüşüyorum. Bize ziyarete geliyor demek.

            Kur’an’ı Kerim’le ilgili küfre götüren haller:

            – Kur’an’dan bir ayeti inkâr etmek.

            – Kur’an’ın bir emrinin yanlış olduğunu iddia etmek.

            – Kur’an’ı def, dümbelek çalarak okumak, saz çalarak okumak.

            – Kur’an’a saygısız davranmak pis yerlere atmak.

            – Kur’an’da geçen bir şeyi kabul etmemek.

            – Kur’an’ı peygamberin uydurduğunu söylemek.

            – Kur’an’a ilâve yapmak ve çıkarmak, değiştirmek.

            – Alayla ve şaka ile âyet okumak.

            – Ayeti kendi çıkarına uydurarak açıklamak.

            – Kur’an okudum, su sûreyi okudum bana faydası dokunmadı demek.

            – Kur’an bu çağa uymaz demek.

            – Kur’an’a insan sözü, şeytan sözü karıştı demek.

            – Kur’an okumanın faydasızlığına inanmak, ölmüşlere ulaşmaz demek.

            – Bana vahiy geliyor, bana da kitap indi demek.

            – Dinine, kitabına deyip sövmek, herhangi bir şekilde dil uzatmak.

            Dinle ibadetlerle ilgili Küfre götüren haller:

            – Dinin kutsal saydığı bir şeyle alay etmek.

            – Zikirle, zikredenle alay etmek.

            – Namazla, namaz kılanla alay etmek.

            – Dinin emrini veya yasağını kabul etmemek.

            – Haramı yerken besmele çekmek.

            – Namaz kıl diyene, kılmayacağım demek.

            – Hayat boyu namaz kıl kıl biter mi? demek.

            – Namazın insana ne faydası var? Ben spor yapıyorum demek.

            – Kâbe’den başka bir yöne bilerek namaza durmak.

            – Bilerek abdestsiz namaza durmak.

            – Ezanla alay etmek.

            – Ramazan geldi çattı. Su sıcakta oruç mu tutulur demek.

            – Ahiret azabını, Cenneti, cehennemi, sorguyu kabul etmemek.

            – Haramı günahı güzel görmek, faydalı demek.

            – Orucun namazın bir faydasını görmedim demek.

            – Hac döviz kaybıdır, ne gerek var, Araplara para yediriliyor demek.

            – Din adamı ile sırf inanç yönünden alay etmek.

            – Evliyaullaha dil uzatmak.

            – Kahrolsun şeriat demek. (Şeriat, dinin emirleridir.)

            – Din bize lazım değil, para lâzım demek.

            – Kâfir de iyilik yapıyor, oda cennete girer demek.

            – Müslüman değil misin? diyene değilim demek.

            – Ey kafir diyene  ‘‘efendim’’ demek.

            – Şu dinde neden günah? Neden haram? demek.

            – Yakını ölenin ‘‘Bula bula onumu buldun? Onu bizden niye aldın diye isyan etmek.

            – Kâfiri övmek, onun gibi olmaya razı olmak.

            – Ahirete gidip gelen mi var? demek.

            – Falan bana kafir ol dese olurum demek.

            – Ben Allah’tan, ahiretten korkmam demek.

            – Küfür ehlinin bayramına iştirak etmek.

            – Küfür ehline benzemek.

            – Keşke bende hıristiyan olsaydım demek.

            – Hocasına imdat demesi, onun gaybı bildiğini kabul etmesi. Ölürken, kabirde mahşer yerinde yardım edip kurtaracağını kabul etmesi.

            – Dinin herhangi bir emrini değiştirmek.

            Bunun gibi söz ve davranışlar insanı imandan eder. Bilerek de bilmeyerek de olsa sakınılmalıdır.

            Küfre giren bir insanın Cezası Nedir?

            Şirk koşmanın, herhangi bir şekilde küfre girmenin cezası ağırdır.

            – Önce iman gider.

            – Sonra nikâh gider.

            – O güne kadar kazandığı bütün sevapları gider.

            – Kâfir olduğu için ebedi cehennemlik olur.

            – Kâfir olanın cenaze namazı kılınmaz. Onun için dua edilmez. ‘‘Allah rahmet etsin’’ denilmez.

            – Müslüman birilerine mirasçı olamaz.

            – Kestiği hayvanın eti yenmez. Unutulmaması gerekir, İmanla, nikahın şakası yoktur.

            Dinden çıkan bir kimse tekrar dönmek isterse neler yapmalıdır.

            – Önce pişman olması, küfrü terk etmesi gerekir.

            – Gusleder.

            – Kelime-i Şehadet getirir.

            – Eşi razı olursa, nikâh tazeler. (Burada merasime gerek yoktur. Anasının, babasının kardeşlerinin veya buluğ çağına girmiş çocukların yanında sen beni eşliğe kabul ediyor musun? Evet sözcükleri yeterli olur.)

            – Tövbe istiğfar eder.

            – Hacca gittiyse haccını yeniler. (Namaz ve oruçları kaza etmez.)

            Son olarak;

            Bilerek bilmeyerek imana zarar veren davranışlarımız olabilir. Bir sövme olayı olabilir. O’nun için bazı hallerde nikâh tazelemekte fayda vardır. Bu şahitlerin yanında, telefonlarda olabilir. Vekil tayini ile de olabilir.

            Perşembe akşamı camide nikâh tazeleme duası yapılırdı. Eşi olmadan tek taraflı nikâh tazelenmez. Eğer eş vekil, gönderirse, olur.

            Bu devirde en önemli şey, imanı korumak, küfre ve şirk’e düşmemektir. Bu dünyadan imanla gitmektir. Rabbim imanla gidenlerden etsin.

…………………………

………………..

……….

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir