KÜFRE SEBEP OLAN SÖZLER VE HALLER

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır:

Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse o da yok olur. Bu duruma düşmemek için bunları yazmak mecburiyetini hissetmekteyim, Allah büyük ve küçük günahlardan mukafara buyursun, duasından sonra küfre götüren söz ve davranışları şöyle sıralamıştır:

 1. Dini hafife almak, dinle alay etmek, bu şaka da olsa durum değişmez.
 2. Cenab- Allah’ın şanına layık olmayan söz söylemek, emrettiği veya yasakladığı şeylerden biriyle alay etmek, bildirdiği cennet ve cehennemle ilgili bir hususu inkar etmek veya Allah’a noksanlık ve zulüm isnat etmek veya Allah’a şekil ve mekan tayin etmek.
 3. Bile bile abdestsiz namaza durmak.
 4. Bilerek kıbleden başka yöne namaza durmak.
 5. Beline papazların beline bağladığı “ zünnar” denilen kuşağı bağlamak.
 6. Kafirlerin bayramlarını kutlamak ve onların yaptıklarını güzel görmek. Noel kutlamalarına katılmak, onlar gibi hediyeleşmek.
 7. Kafirlerin ayinlerini güzel görüp beğenmek.
 8. Karşılamalarda insanlar için hayvan kesmek.
 9. Haramlardan sevap ummak.
 10. Allah’tan başkasına secde etmek.
 11. Peygamberlerden birinin peygamberliğini reddetmek.
 12. Peygamberlerden veya Meleklerden birini hafife almak.
 13. Hz. Aişe Validemiz için uygun olmayan söz söylemek.
 14. Hz. Ebubekir (RA) ın halifeliğini kabul etmemek.
 15. Ömer (RA) ın halifeliğini kabul etmemek.
 16. Bir kimse Rasulüllah (AS) kabağı severdi dese, biri de muhalefet ve düşmanlık yolu ile ben sevmem dese,
 17. “Allah bana şunu emretseydi yapmazdım” dese,

18.“ Allah bana cenneti verse sensiz istemem veya gitmem” dese,

 1. “ Seninle cennete bile gitmeme” dese,
 2. “ Dünyayı ahiret için terk edemem” dese küfre girer.
 3. Farzlardan veya 32 farzdan birini inkar etmek.
 4. Vitir namazını ve kurbanı inkar etmek.
 5. Ezanla eğlenmek, ağzını eğerek ezan taklidi yapmak.
 6. Kıyamet ahvalinden birini inkar. Mesela hesabı, amellerin tartılmasını, sırat köprüsünü, cenneti, cehennemi kabul etmemek.
 7. Haramlığı kesin bilinen bir şeyi helal saymak. ( içki, faiz, domuz gibi)
 8. Kur’anın ayetlerinden birini kabul etmemek, değiştirmek, hor görmek, müzik aletleri eşliğinde3 kur’an okumak.
 9. Harama besmele çekmek. Haram yedikten sonra elhamdülillah demek.
 10. “ Haram bana helalden daha sevimli” demek.
 11. Günah sayılan şeyin helal olduğunu kabul etmek.
 12. İçkiyi, zinayı helal saymak.
 13. Din adamını taklit edip, onunla, yaptığı şeyle alay etmek, sövmek, dil uzatmak.
 14. Müslüman’a kafir demek.
 15. Kafir diye hitap edene “ efendim” demek.
 16. Günahın azaba sebep olmayacağına inanmak.
 17. Günahları kötü, ibadet ve itaati güzel görmemek.
 18. İman esaslarından şüphe eden,
 19. Kur’an hakkında şüphesi olan, insan sözü olduğunu söyleyen,
 20. “İu işi yaparsam veya yapmazsam kafir olayım” demek.
 21. “Gaybı biliyorum” diyene inanmak.
 22. “Çalınanı bilirim, bulurum” demek küfre sebeptir.
 23. “Bana cinler haber verir” diyeni doğrulayan,

42.İahitsiz nikah kıyılsa ve Allah’i Rasulünü şahit tuttum diyen,

 • Karga sesini duyup yolundan dönen, tavşan önüne çıkınca yolundan kalan kimse,
 • Küfrü arzulayan, küfrü başkasına telkin eden,
 • Allah göktedir deyip Allah’a mekan izafe eden, küfre girer.
 • İnşallah şu işi yaparsın diyene “ ben Allah izin verse de vermese de yani inşallahsız yaparım” demek.
 • Hasta olmayan için Allah bunu unutmuş demek.
 • Falan eceli ile ölmez demek.
 • Allahım diyen, Peygamberim diyen kimse.
 • Peygamberin sünnetini reddeden, şu sünnettir yap diyene, “ sünnette olsa yapmam” demek.
 • Namaz kıl tat alırsın diyene “ sen namazı terk etsen tat alırsın” demek.
 • Namaz kıl diyene “ kılmam” demek. ( Yani herhangi bir şekilde Allah’ın emrine muhalefet etmek küfre götürür)
 • Ramazanda namaz kılan, daha sonra kılmayıp “ bu çok olur, çünkü her bir namaz 70 namaz yerine geçer” diyen kimse.
 • Zekat ver diyene “ vermem” diyen.
 • Anlaşmazlık anında “ lahavle vela kuvvete illabillah” diyene ben lahavle vela kuvvete illabillah bilmem diyen.
 • Hakkımı kıyamet gününde alırım diyene “ bir daha ver de ikisini de kıyamet günü alırsın” diyen.
 • “ Kıyamette sen beni nereden bilecek, nasıl bulacaksın?” diyen, “ ben kıyametten korkmam” diyen.
 • Farz olan emr-i bilmağrufu inkar eden.
 • İlim öğrenmeyi reddetmek, “ bana ilim değil, ekmek lazım” diyen.
 • Hadis nakledene “ bize bunlar lazım değil” diyen.
 • Dindar olan ve din ilimlerini bilen kocasına “ sana lanet olsun” diyen eşi,
 • Mahşeri, hesabı reddeden.

63.Zina, zulüm, haksız yere adam öldürmek, haram olmasaydı demek, bunların haramlığını kabul etmemek.

 • Günah işleyene tevbe et dense, o da “ ben ne yaptım ki tevbe edeyim” diyen.
  • “ Senin imanına, Müslümanlığına lanet olsun” diyen.
  • İçinden inandığı halde, dışından kafir görünen.
  • Küfür sözünü işitip gülen kimse, küfre girer.
  • Başkasının küfrüne rıza da küfürdür.  

Küfrü gerektiren söz ve davranışlar imanı ve nikahı götürür. Dönmek isterse iman ve nikah tazelemesi gerekir. Sadece kelime-i şehadet getirmesi yeterli değildir. Küfrü gerektiren sözden ve halden de dönmesi gerekir. İmandan çıkanın kestiği hayvanın eti de yenmez.          İslam akidelerine muhalefet eden kimse, İslam harici sayılır. Müslüman bir kadınla da evlenemez. (Sayfa: 129-138)

 • Miraç olayına ve mucizelere inanmamak.
  • Peygamberin şefaatine inanmamak.
  • Dine dil uzatmak, sövmek.

Sonuç olarak bir insan inkar etmeyi kastetmiyor ve rıza göstermiyorsa, küfre girmez.

            Bediüzzaman Hazretlerinin güzel bir sözü vardır: “ Bazen kelam (söz) küfür görünür, ama sahibi kafir olmaz.” diye. Mesela insan münafık işi yapar ama münafık olmaz. Bazen de kafir işi yapar ama kafir olmaz. Niyet esastır. Böyle hallerde hüs-ü zan esas olmalıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir