KÜFRE GÖTÜREN HALLER

Ömer Nesefi, İslam İnançlarının Temelleri AKAİD adlı eserinde insanı küfre götüren haller başlığı altında şınları sıralamıştır:

 1. Ayet  ve hadislerin açık manalarını bırakıp gizli manalar çıkarmak, “ Kur’an ın ve Sünnetin manaları gizlidir. O gizli manayı ancak üstad bilir” demek.
 2. Kur’an ve sünneti reddetmek, yalanlamak.
 3. Büyük veya küçük haramı, günahı helal saymak.
 4. Dinle, dinin hükümleri ile alay etmek.
 5. Allah’ın rahmetinden ümit kesmek. Kur’an da “ kafirlerden başkası Allah’tan ümit kesmez” buyrulmuştur. ( Yusuf: 87)
 6. Allah’ın azabından emin olmak. ( Araf: 99) 7. Gaybtan haber verdiğini iddia edeni ve haberini tasdik etmek. Hz.

Peygamber (AS): “ Kim Kahine gelir, söylediğini tasdik ederse Allah’ın

Muhammed’e indirdiğini inkar etmek olur” buyurur. ( Müslim, 39/35)

 1. Allah’a iman konusunda insanı küfre götüren haller:
  1. Allah’a yakışmayan şey isnat etmek, isimlerinden emirlerinden biri ile alay etmek “ Allah bize zulmediyor. Ben Allah mallah tanımam, beni Allah bile göremez” gibi sözler.
  1. Allah’ın cennette mükafatlandıracağını, cehennemde cezalandıracağını kabul etmemek.
  1. “Allah’ın ortağı vardır, eşi vardır, oğlu kızı vardır” demek.
  1. İuna Allah’ın gücü yetmez demek.
  1. “ Allah’ın eli uzundur” demek. ( El isnat etmek)
  1. “Eğer Allah bana şunu emretseydi yapmazdım” demek.  
  1. Allah’ın yarattıklarından şunun ne hikmeti var? demek.  
  1. Allah yukarıdadır, aşağıdadır diyerek Allah’a yer isnat etmek.
  1. Allah’tan korkmaz mısın? denilince “ korkmuyorum” demek.
  1. Hasta olmayan birine “ seni Allah unuttu” demek.
  1. “Ben Allah’ın takdiri olmadan yaparım” demek.
  1. Hanımına: “ Sen bana Allah’tan daha sevgilisin” demek.
  1. Bir kimsenin yaptığı bir iş için “ bu işi ben yaptıysam kafir olayım” demesi.(

Kafir olmaya rıza gösterdiği için kafir olur)

 1. Yalan olduğunu bile bile “ Allah biliyor seni oğlumdan çok seviyorum” demek.
  1. Gaybı bildiğini iddia etmek.
  1. Biri için “ Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim” demek.
  1. “ Allah’ım bana rahmetini vermek hususunda cimrilik etme” demek.
  1. “ Allah yalanını mübarek kılsın, bereketli kılsın” demek.
  1. “ Allah’ın hiç işi kalmadı da bunu mu yarattı” demek.
  1. “ Allah filana çok veriyor, bana az veriyor, böyle adalet mi olur” demek.
  1. “ Falancanın ruhu burada hazırdır” demek.
  1. Allah izin verirse yaparsın diyene “ verse de vermese de yaparım” demek.
  1. “ Eğer ahirette Allah adaletini gösterirse senden hakkımı alırım” demek.
  1. Ölenin ruhunun başka birine geçtiğini söylemek.
  1. Allah’ın ruhunun bir kimseye geçtiğini söylemek.
  1. “ Ben Allah’ gördüm, Ondan emir aldım veya emir alıyorum” demek.
  1. Bir kuşun ötmesinden birinin öleceği manasını çıkarmak. Kuşun ötüşünü veya bir hayvanın önünden geçmesini uğursuz sayıp işinden, yolundan dönmek.
 2. Peygambere iman konusunda küfre götüren haller:
  1. Bir Peygamberi inkar etmek
  1. Peygamber (AS) ın bir sünnetine rıza göstermemek.
  1. Hz. Muhammed (AS) ın son peygamber olduğunu kabul etmemek.
  1. Peygamberlere çirkin bir suç iftirasında bulunmak.
  1. “ Falan peygamber olsaydı, ben inanamazdım” demek.
  1. “ Eğer Peygamber doğru söylüyorsa biz kurtulduk” demek.
  1. Peygamberlik iddiasında bulunmak. “ Nebiyim, Resulüm” demek.
  1. “ Peygamberler insan mı, cin mi bilmiyorum” demek.
  1. Peygamberlerin sünnetlerinden biri ile alay etmek, bir hadisi reddetmek, “ çok dinledik bunları” demek.
  1. Peygambere delilik veya sihirbazlık isnat etmek.
  1. “ Peygamber bile olsa falana inanmam” demek.
  1. “ Peygamber gelse, şunu yapma dese, yaparım” demek.
  1. “ Peygamberden bize bir fayda gelmedi” demek.
  1. Peygambere sövmek. ( Bunu yapanın tevbesi kabul olmaz)
  1. Peygamber (AS) için “ Arapların Peygamberi” demek.
  1. Peygamberi hafife almak, alay etmek, küçümsemek.
 • Kur’an, Namaz ve Zikir konusunda insanı küfre götüren haller:
  • Kur’an dan bir ayeti inkar etmek
  • Dinde kutsal olan bir şeyle alay etmek
  • Kur’anın bir emrinin yanlış olduğunu söylemek
  • Kur’anı  def dümbelek çalarak okumak
  • Kur’anı pis yerler atmak, çiğnemek
  • Kur’anın açıkladığı bir şeyi kabul etmemek
  • Kur’ana ilave yapmak, değiştirmek
  • Kur’ana insan sözüdür” demek
  • Kur’anın başka dilde olduğunu iddia etmek
  • Kendi konuşmasının yerine şaka olsun diye ayet okumak
  • “ Çok Kur’an okudum, bana faydası olmadı” demek
  • Zikirlerle alay etmek
  • Haram yerken besmele çekmek
  • Namaz kıl diyene “ kılmayacağım” demek, namaz da neymiş demek, namazla alay etmek.
  • “ Hayat boyu namaz biter mi, kim yapabilir” demek
  • Namaz kıl diyene “ sabret ramazan gelsin, kılarız” demek. “ Namazın insana ne faydası var” demek
  • Bilerek alay olsun diye Kabe’den başka bir yere namaza durmak
  • Bilerek abdestsiz namaza durmak
  • Ezanla alay etmek
  • Emredilen ibadetleri aynen kabul etmemek
  • “ Ramazan geldi, çattı” demek. “ İu sıcakta oruç tutulur mu” demek.
  • Kıyameti, öldükten sonra dirilmeyi, kabir azabını ve cennet- cehennemi kabul etmemek.
  • “ Eğer Allah cenneti bana verse, sensiz istemem veya falanla cennete girmem.Allah bana şunun için cennet verse istemem” demek.
  • Hristiyan veya Yahudilerin azap göreceğini kabul etmemek
  • Günahları güzel, sevapları çirkin görmek
  • “ Falan kıble olsa, yüzümü o tarafa çevirmem” demek
  • “ Namaz ve helal olan şeyler bana iyilik getirmedi, namazı rafa koydum” demek
  • Din adamlarını hafife alıp, alay etmek, sövmek
  • Din adamının kıyafeti ile alay etmek
  • “ Ben şeriat tanımıyorum, benim şeraitle işim yok, şeriat beni tatmin etmez. Bu nasıl şeriat, kahrolsun şeriat” demek.
  • Bu meseleyi şeriata başvuralım diyene “ Ben şeriat falan tanımam” demek
  • Gel hocaya gidelim diyene “ gitmem, onlar insanı cehenneme sokuyor” demek.
  • Din alimine hakaret için “ sen git ilmini çöpe at” demek. Din adamının söylediklerine “ yalandır” demek.
  • Dini bilgiler için “ bunlar neye yarar? Bize para lazım” demek.
  • “ Kafir de iyilik yapıyor, o da cennete girecektir” demek.
  • Müslüman değil misin? diyene “ değilim” demek.
  • Allah’tan kork, böyle yapma diyene “ seni dinlemiyorum” demek.
  • “ İu adamın kanı helal, şunu öldürmek sevaptır” demek.
  • “ Ey kafir” diyene “ efendim, buyur” demek.
  • Kafire hocam demek.
  • Haramı helal saymak, haramın helal olmasını istemek.
  • Haram olan bir şeyi fakire sadaka niyeti ile vermek.
  • Musibete uğrayanın “ malımı telef ettin, çocuğumu neden aldın, niye böyle yaptın” demesi.
  • Bir hastanın “ Allah’ım ister Müslüman ister kafir olarak canımı al” demesi.
  • Günah işleyene tevbe et denilince “ niye tevbe edeyim, ben ne yaptım” demesi.
  • Haram “ ne güzel” demek.
  • “ Ahiret veresiye, Dünya peşin” deyip dünyayı tercih etmek.
  • “ Ahirette iki elim yakandadır” diyene “ sen orada beni nasıl bulursun” demek.
  • Ahirete gidip gelen var mı? Diyerek ahireti inkar etmek.
  • “ Allah falanın vaktinden önce canını aldı” demek.
  • “ Azrail yanlış can aldı” demek.
  • “ Falan bana gavur ol dese olurum” demek.
  • “ Ben ahiretten korkmam” demek.
  • “ Falan benden daha kafir” demek.
  • Nikahlı olmadığı kadını öpüp, “ öpmek helaldir” demek.
  • Kafirlerin bayramlarına iştirak etmek, bir yumurta bile olsa hediye etmek veya almak.
  • Kafir kıyafetine girmek, onların görüşünü benimsemek
  • Bir insanın zatı için kurban kesmek.
  • “ Keşke Hrıstiyan olsaydım” demek.
  • İbadet maksadı ile insana secde etmek. Bir müridin şeyhini kıble kabul etmesi, buna rıza gösteren şeyh de kafir olur.

İaka da olsa birine küfre girecek söz telkin etmek. ( İstemeyerek küfrü gerektiren söz söyleyen küfre girmez) küfre giren bir kimsenin bütün amelleri batıl olur, nikahı düşer.

Dinden çıkanın kurtuluş için şunları yapması gerekir:

 1. Önce girdiği küfürden cayması ve vazgeçmesi gerekir.
  1. Kelime-i şahadet getirmesi gerekir.
  1. Eşi ile olan nikahını tazelemesi gerekir ve tevbe istiğfar eder.
  1. Önce hacca gittiyse haccını yeniler. Namaz ve oruçları kaza etmez.
  1. Dönmeyen ebedi cehennemde kalacaktır.
  1. Peygamber (AS) ı sövenin dönüşü mümkün değildir. ( Bunun sebebi kul hakkıdır. Peygamber de hayatta değildir, affetsin.) İnsanın imanını koruması için şu dua tavsiye edilmiştir:  – “ Allahım! Bilerek sana bir şeyi şirk koşmaktan sana sığınırım.

Bilmediklerimden dolayı tevbe ediyorum. İüphesiz ki sen bütün gizlilikleri bilensin.”(

Akaid sayfa: 207-224)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir