KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

İnancımızda ve kültürümüzde komşuluk ilişkilerinin büyük önemi vardır. İyi komşu olmak, iyi Müslüman, iyi insan olmak olarak bilinir.

Cenab-ı Allah, Nisa: 36 da komşuya iyilik etmeyi emreder. Peygamber (a.s) da:

-“Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak sandım.” (Buhari Edep: 28)

-“Allah’a ve ahret gününe inanan komşusuna ikram etsin.” (Buhari Edep: 31) -“Komşusu şerrinden emin olmayan cennete giremez.” (Age: 69) denmiştir.

-“Bir gün Resulallah: “Vallahi mümin olamaz” der. Oradakiler: “Kim olamaz ya Resulallah?” diye sorarlar. Allah resulü cevap verir: “Şerrinden komşusu emin olmayan kimse” buyurur.”

(Riyaz üs-Salihın: 303)

Ebu Hüreyra (r.a) şöyle anlatır:

-“Herhangi bir komşu, duvarına ağaç çakmaktan komşusunu men etmesin.” dedikten sonra Resulallah bana döndü ve dedi ki: “Neden bu sünneti yerine getirmekten çekiniyorsunuz? Bu sünneti aranızda yerleştiriniz.” (Age: 305)

Ebu Hureyra şöyle der:

-“Onlar ile amel etmek veya onlarla amel edecek olana öğretmek için kim benden şunları öğrenmek ister? “Ben” dedim. Allah resulü elimden tutup beş şey saydı:

1-Haramdan sakın, insanların en çok ibadet edeni olursun.

2-Allah’ın takdirine razı ol, insanların en zengini olursun.

3-Komşuna iyilik et, gerçek mümin olursun.

4-Kendin için sevdiğini başkaları içinde sev, hakiki Müslüman olursun.

5-Çok gülme, çünkü fazla gülmek kalbi öldürür.” (Seçme Hadisler: 120/79)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir