KOCANIN GÖREVLERİ

            -Kadın, Allah’ın emanetidir. Allah adına alınmıştır.

            -Uygun bir eş seçmek erkeğin başta gelen görevidir.

            -Ailenin geçimini helâlden sağlamak görevidir.

            -Evin ihtiyacını karşılamak.

            -Yuvayı tehlikelerden korumak.

            -Evi ihmal etmemek.

            -Güler yüzlü, tatlı dilli olmak, kaba, kırıcı olmamak görevidir.

Hz. Peygamber : -“Kişinin ailesini ihmâl etmesi, günah olarak yeter” (R. Salihın : 293) buyurur.

            -“Kıyamette en şiddetli azab, hanımını cahil bırakıp ona dinini öğretmemektir” der. Erkek hem koca hem de hoca olacaktır.

            Kur’an :”Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun” (Tahrim : 6) diyor. Koruyacaktır.

            Taha 132 : “Ailene namazı emret, kendinde sabırla devam et.” Deniliyor. İbadet öğretilecek ve yapması istenecektir.  

            -Koca eve gelince selam vermeli, hatır sormalıdır.

            -Beğenmediğini imâ etmemeli, söylememelidir. Hanımının yanında başka kadını övmemelidir.

            -Hanımıyla alkol almak, tavla oynamak, müstehcen film seyretmek, müstehcen giyinmesini istemek hatadır.

            -Hanımı küçük düşürmemek görevidir.

            -Uygunsuz insanları eve getirmemek, içki sofrası kurdurmamak. Evde günah ortamı oluşturmamak görevidir.

            Hz. Peygamber : -“Kadınlar hakkında hayırlı olup, nezaketle muamele etmenize dair vasiyetime itaat edin”  (Buhari –Enbiya :1) buyurur.

            -“Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, onları dövmeyin, onlara çirkin söz söylemeyin ve onlara “çirkinsin” demeyin” (Müslim 4/385) buyurur.

            -Evde giyim kirliliğine, ekran kirliliğine, söz kirliliğine, dergi, gazete kirliliğine, çocuklar için internet kirliliğine müsaade etmemelidir.

            -Eşinin  yiyecek, giyecek, barınak ve tedavi ihtiyacını gidermek, evdekileri başkasının eline baktırmamak görevidir.

            -İffetsizliğe göz yummamalı, müsaade etmemelidir. Haddi aşmamak, şeytanın vesvesesine müsaade etmemek şartı ile kıskanç olmalıdır. Çünkü; seven insan kıskanır, sevdiğini başkası ile paylaşmaz.   

            Hz. Peygamber bu konuda şöyle buyurur ;

            -“Üç kimse vardır Allah kıyamet günü yüzüne bakmaz. Bunlardan biri eşini kıskanmayıp, başkasına sunandır.

-“Cennet deyyusa haram kılınmıştır”

            Bir kardeşimize mesai arkadaşı :

            -“Akşam size geleceğiz” demiş. Oda:

            -“Biz ayrı otururuz” demiş.

            -“Ben hanımını görmeyeceksem ne işim var evindi, ben seni görüyorum” deyince,

            -Sen benim hanımımı seyredeceksin, sen sapıkmısın” cevabını vermiş.

            -Koca hanımının ve çocuklarının eğitimine son derece önem vermelidir. Çocukları yetiştirirken eşine yardımcı olmalıdır.

            -İş konusuyla hanımı ile istişare etmelidir.

            -Evden çıkarken helâlleşmeli “Allah’a ısmarladık” demelidir.

            -Giyimi, davranışları konusunda uyarma, ikaz etme ve öğüt verme görevini ihmâl etmemelidir.

            -Hanımını küçük görmemeli, küçük düşürmemeli ve orada burada azarlamamalıdır. Asla dövmememelidir. Başkalarına sırıtırken hanımına somurtmamalıdır.

            Peygamberimiz : “Hayırlınız, hanımlarına hayırlı olanınızdır” buyurmuştur.

            Kur’an’da da : “Mü’min kadınları işkence edenleri ve bundan pişmanlık duymayanları cehennem azabı beklemektedir. Onlar can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır” diye haber verilmiştir. (Burûç : 10)

            Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir’e şöyle demiştir :

            -“Kim hanımının yüzüne güler yüzle bakarsa, amel defterine sadaka sevabı yazılır. Kim tebessüm ederse haç ve umre sevabı yazılır.”

            Bir de erkek ihanet etmeyecektir ki, kendi hanımı iffetli kalsın. Peygamberin şu tavsiyesini de unutmayacaktır.

            -“Biriniz bir kadında hoşa giden bir husus görürse, hemen hanımına gelsin. Zira bu nefsinde uyananı giderir.” (Prof. Dr. J. Canan, Hadis Ans : 15/397)

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir