KIZ ERKEK AYRIMI

Bazı aileler de kız çocuğu istenmiyor, kız olursa sevilmiyor veya erkek kadar sevilmiyor. Erkek çocuğu tercih ediliyor havası esiyor. Bunu açıkça çocuklarına karşı söyleyenler de oluyor. Bu yanlıştır.

Allah hayırlı evlat versin.

Dinde, sevgide, muamelede, mirasta, hediye almada, adaletten ayrılmamamız isteniyor. Kız – erkek ayrımı yasaklanıyor.

Peygamber; “Allah’tan korkunuz, çocuklarınız arasında adalet ve eşitliğe riayet ediniz” buyurur. (Buhari hibe: 12)

Evlatlar Allah’ın emanetidir ve aynı muamele görme hakkına sahiptir. Ayrım, cahiliye adetidir.

Büyüklerimiz: “Ailenin rızkının bereketine daha çok kız çocukları sebeptir.” demiştir.  

Peygamberimiz de: “Kim kızlarla imtihan edilir de, o da onlara iyi davranırsa, kızlar onun için ateşe perde olur.” (K. Sitte: 1/361)

– “Allah’tan korkun çocuklarınıza eşit davranın” (Age: 1/364) buyurur. Ancak eğitimde, terbiyede, bilgide, oyuncaklarında ve giyiminde farklı muamele yapılır.

Bir de şu hususa dikkat çekelim: iffetli, namuslu olmak, iffetini korumak sadece kızlara ait bir şey değildir. Kıza gerekli olan, erkeğe de gereklidir. İffet, namus konusunda İslâm’da kız erkek ayrımı yoktur.

Evliliklerde, kızda çok şeyi arayıp erkeklerde aramamak, boşanma oranlarını artırıyor. Kız da aranan iffet, namus erkekte de aranmadan mutlu yuvalar zor kurulur.

Kadın, namuslu yaşayacak da, erkek namuslu yaşamayacak mı?

Rabbim çocuk ihsan edince sınırsız bir muhabbetle onlara yönelmek veya birine bir kısmına yönelmek doğru değildir. Sınırsız sevgi ancak Allah’a olur. Yavrularımız ancak bize imtihan için verilen emanetlerdir.

Çocuklar ana babalarını adil görmelidir. Her konuda ayrım yapmasın ister.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir