KIYAMET NEDİR?

Ahirete iman, iman esaslarındandır.  

Allah her şeyi geçici bir zaman için yaratmıştır. Kıyametin kopmasıyla her şey yok olacak ve sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır.

Kıyamet, fani olan dünya ve dünyadakilerin ölümüdür, sonudur. Bu ölüm ve son, yaşlanmakta olan dünyanın kaderidir. Sonradan yaratılan her şeyin mutlak bir sonu vardır.

Kıyametin kesin olduğunu Cenab-ı Allah Kur’an’da bildirmiştir. Her şeyin bir ömrü olduğu gibi, mantıken dünyanın da bir ömrü vardır. Mü’minun suresinin 59. ayetinde: “kıyamet günü mutlaka gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Lakin insanların çoğu inanmazlar” buyrularak bu son olay haber verilmiştir.

Kıyamet mutlaka kopacaktır. Ama ne zaman? İnsanın gaflete dalmaması için zamanı gizlenmiştir. Kur’an’da:

“Kıyamet vakti gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır” (Hac:7) buyrularak kıyametin kopacağı haber verilmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir