KIRKALTINCI GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim

Bismillâhhirrahmânirrahim

GÜNLÜK PROGRAM

A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ:

 • El- AHİR: Sonrası olmayandır.
 • Ez- ZAHİR: Görünendir.

B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en

güzel şekilde tartış.” (Nahl: 125)

 • Hadis: “Sakın münakaşa etme. Münakaşanın sıkıntısı eksik olmaz.(Hadis Ans:4/191)

* * * *  

İnsan tartışmayı, inatlaşmayı sever. Kur’an da: ”İnsan, tartışmaya düşkündür” buyrulur. (Kehf:54)

Her olayda tartışıp münakaşa edenleri Allah da sevmez, kul da sevmez. Çünkü tartışmada insanlar birbirine düşman olur. Kötü ve kaba davranabilir. Haksız olduğunu anlasa da inat eder. Tartışanların ve tartışmayı seyredenlerin kafaları karışır. En önemlisi, yanlış düşünceler ortaya çıkar ve kafalar karışır. Bu bakımdan tartışmada hayır yoktur.

Peygamberimiz: “Bir topluluk tartışma ile sapıtır” Demiştir. (B.Hadis Külliyeti:4/293)

Kur’an da tartışma ortamı hazırlayanlar ve tartışanlar kınanmış, kavgacı oldukları bildirilmiştir. (zuhruf:58)

Tartışılmamalıdır. Çünkü kimse karşı tarafın fikrin, kabul etmez, sen

Haklıymışsın demez. Yenilse de “Ben” der. Tartışmayı seven kimse, tartıştığı kimseleri kaybeder.

Belki bazı şeyler tartışılır ama din asla tartışılmaz. Kur’an da:”Ayetlerimizi tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler” buyrulur. (Şura:35)

 • İman esasları tartışılmaz.
 • Kur’an da, sünnette bir şey ne ise o dur. Tartışılmaz.
 • Din alimlerinin görüşü tartışılmaz.

İki Müslüman’ın tartışması ile Peygamberimiz hangi gecenin kadir gecesi olduğunu unutmuş, bildirememiştir.

Peygamberimiz bize şunu tavsiye ediyor:

-“Hayırların azlığına sebep olan mücadele ve münakaşayı terk edin.

Münakaşa da iki taraftan biri yalancıdır. Neticede iki taraf da günaha girer.”

(Ramuz: 284/12)

Ya ne yapılır? Doğru olan söylenir. İster kabul eder, ister etmez. Hidayet Allah’tandır.

C- SÖZÜN ÖZÜ:

 1. “İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez. Güzel ahlakından başka nesi

vardır.”doğru.

 • “Aza demişler nereye?” Çoğun yanına demiş.”Yanlış. herkesin hakkı

kendine. Çok mal haramsız olmaz.

D- BİR OLAY:

Mevlana anlatır: Adam yaz sıcağında ağacın dibinde uyurken ağzından, kara yılan girer. Bunu oradan geçmekte olan jandarmalar görür.

Derler ki, biz buna durumu söylesek adam korkudan ölür. Bıraksak gitsek, yılan zehirler gene ölür. Biz buna yardım edelim derler.

Sert bir şekilde adamı  uyandırırlar. Silahlarını ona doğrulturlar, ağacın dibinde duran çürük meyveleri zorla yedirirler. Koş derler. Koştururlar. Adam ne kadar yalvardıysa aldırış etmezler. Çürük meyveler midede durmaz adam istifra eder. Bu arada yılanda çıkar, gider.

Durumu gören adama bu defa “siz beni bunun için mi böyle yaptınız? Allah sinden razı olsun” der.

İslam’ın gayesi bazı ibadetlerle insanın içinden kötülükleri çıkarmaktır. Emirlerde, yasaklarda insan yararınadır.

E- BİR DAVRANIŞ:

Türbe ziyaretlerinde neler yapılır? Neler yapılmaz?

 • Türbeler      ziyaret edilirken sevap kazanalım derken günaha girilmemelidir. Neler yapılmaz?
 • Türbeler de namaz kılınmaz.
 • Türbeden bir şey beklenmez, bir şey istenmez.
 • Türbeye adak adanıp kesilmez.
 • Türbelere eşya para bırakılmaz.
 • Mum yakılmaz. Çaput bağlanmaz, el yüz sürülmez.
 • Yatırın etrafında dönülmez.
 • Oradakilerden şifa beklenmez.
 • Ancak burada yatan kişinin hatırına denilerek dua edilebilir. Ne istenirse Allah’tan istenir. Ne beklenirse Allah’tan beklenir.
 • SAĞLIK İÇİN.

En güzel tedavi yolu perhizdir. İnsan bilhassa rahatsızlığı zamanında yemesine içmesine özellikle dikkat etmesi gerekir.

Önce hasta asla zorlanmamalıdır. “İstenmeyen aş ya karın ağrıtır, ya da baş.” Demişlerdir.

Peygamberimize yemesi için hurma veriliyor. Hz. Ali de yemek istiyor. Peygamber ona “Hastasın sen çorba iç” diyor.

Bazı hastalıklar vardır ki mutlaka perhiz gerekir? Perhiz yapmamak intihar olur. Hastalığın sürüp gitmesine ve artmasına neden olur. Hasta olan kendisine dokunacak olan şeyleri yemeyecektir.

Perhiz, devanın başıdır. İyileşme yollarının başında gelir.

 • DİN BİLGİSİ:

Müslüman olmayan cennete girer mi?

Önce insanı yaratan peygamber ve din indiren cenneti cehennemi yaratan Allah’a soralım bakalım cennete kimler gider?

Kur’an da bildirildiğine göre:  

 • “İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarır.” (Muhammed:1)
 • “İnkar edenlerin amelleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyice sapıtma işte budur.” (İbrahim:18)

-“En çok zarara uğrayanlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları, boşa giden kimselerdir. Onlar Allah’ın ayetlerini ve ahireti inkar eden bu yüzden amelleri boşa giden  kimselerdir ki, biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız.” (Kehf:104-105)

 • “Tevbe suresinin 80 inci ayetinde onlar için af dilemenin fayda vermeyeceği, 84 üncü ayetinde onların namazlarının kılınmayacağı, kabri başında okumanın fayda vermeyeceği 113 üncü ayetinde de inançsız kimseler için af dilemenin peygambere ve Müslümanlara asla yakışmayacağı bildirilmiştir.

Bu konuda bakalım Peygamberimiz ne diyor?”

-“İman etmedikçe cennete giremezsiniz.” (Müslim, iman:93) -Zırh giymiş biri Peygambere gelerek:  

         -“Ya Rasullulah savaşıp da mı Müslüman olayım, şimdi mi?” diye sorar. Peygamber (as) ona:

 • Önce Müslüman ol, sonra savaşa katıl” der. Müslüman olur, biraz sonra da şehit olur. Peygamber (as) şöyle der:  
 • “Az amel işledi, çok sevap kazandı.”(Buhari, Cihad:31)

Bu ayet ve hadislerden anlıyoruz ki cennete girebilmek için önce iman etmek gerekir. Peygamberimize yardım eden himaye eden Ebu Talip bile iman etmediği için inançsız ölmüştür. Cennete giremeyeceği bildirilmiştir.

Kafirin Allah yanında hiçbir değeri yoktur. yaptığının da değeri yoktur. Dünya da ne yaparsa yapsın, ne icat ederse etsin. O mükafatını para olarak, övgü olarak dünyada aldığı için Ahirette hiçbir mükafatı yoktur.

H- BİR DUA EDELİM:

Şeytandan korunma duası:

-“Eûzubillahissemilalimimineş’şeytanirracim”

(Kovulmuş şeytanın şerrinden her şeyi bilen, işiten Allah ‘a sığınırım.) I-EMENERRASÜLÜ’YÜ EZBERLEYELİM:

EMENERRASÜLÜ TEKRAR

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir