KIRK ÜÇÜNCÜ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim

Bismillâhhirrahmânirrahim

GÜNLÜK PROGRAM

A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ:

 • Es- SAMED: Her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değildir.
 • El- MUKTEDİR: Dilediğini yapandır.

B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Gücü yetenlerin hacca gitmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir

hakkıdır.”(Al-i İmran: 97)

 • Hadis: “Kim hacca gider, kötü söz söylemez ve günahlardan kaçınırsa, o kimse anasından doğduğu gibi günahsız hac dan döner.”

(R.Salihin : 1279)

Maddi          ve      manevi        hacca          hazır olanın           haccetmesi,          İslam’ın

şartlarındandır.  

Hac, nefis enaniyetini kıran bir ibadettir. Aynı elbise, aynı hareketlerle insanları eşit yapar.

Hac, öncesi insan hazırlanır, helal para kazanır, ibadetlere alışır, kötü alışkanlıkları varsa onları bırakır, insanlarla helallaşır, sadaka dağıtır. Ziyaretler olur, kutsal yolculuğa öyle çıkar.

Haccın belirli yeri ve zamanı vardır. Şekli vardır. Efes’e, Konya’ya gitmekle hacı olunmaz. Hac görevi başka aylarda yapılamaz.

Bazılarının iddia ettiği gibi hac, döviz kaybı değildir. Bugün zevk için, eğlence için başka ülkelere turistik geziler yapanların harcamaları döviz kaybı olmuyor da hac için harcanan mı döviz kaybı olacak? Hacca giden, vurgun vurmaz, helal para ile, ibadet maksadı ile gider. Dönüşte hediyelerle gelir. Kötülüklerden ve insanlara zarar vermekten hac onu korur. O haccı korur.

Hacca gidecek olan: ”Gideyim de temizlenip geleyim” demez. Oraya temiz gidilir. Helal kazançla gidilir.

Haccı geciktirmek doğru değildir.

Hacc parasını dağıtsam, gitmesem diye düşünen, ne kadar para dağıtırsa dağıtsın hacc ibadetini yapmış olmaz. Eğer hacca gidecek şekilde sağlıklı değilse birini vekil gönderir. Maddi yönden gücü olmayan fazla üzülmez. Çünkü ona farz değildir. o hac sevabı olan işler vardır, onları yapar.

Hacc için niyet iyi olmalı, helal para ile gidilmeli, kul hakkı olmamalıdır. Değilse haccı kabul olmaz.

Hacca isim almak için gidilmez. Hacc dönüşü, ibadetlerle, güzel ahlakla, şeytani işlerden uzak bir hayat yaşanırsa, hacılık korunabilir. Hacılık, kartlara levhalara yazılmamalıdır. Çünkü o bir ibadettir.

C- SÖZÜN ÖZÜ:

 1. “İnsanlar başkaları için kazdıkları kuyuya kendisi düşer. ” doğru. İnsan

ne ekerse onu biçer.

 • Üzümü ye, bağını sorma.Yanlış. Başkasının hakkı yenmez. Yenilen içilenin helalden mi, haramdan mı olduğuna bakılmalıdır.

D- BİR OLAY:

Adamın biri ölür, gömülür. Melekler gelir: “Kalk seni yerine götürelim ” derler. Adam yerinin neresi olduğunu sorar. “Cennet” derler. Adam :

 • Ben yerime gitmeden cehennemi de görebilir miyim? Der.
 • “Niye olmasın gel” derler. Cehenneme götürürler. Gezer, hiç de hoşuna gitmez. Aman beni çıkarın der. O sırada bir sofra. Sofranın etrafında insanlar, insanların ellerinde uzun saplı kaşıklar, kaşıklarda uçlarından bileklerine bağlı. Yemekler güzel ama hepsi aç hiç kimse yemekleri yiyemiyor. Herkes kaşığı daldırıyor. Kendi ağzına götürmek istiyor ama götüremiyor.

Adam cennete getiriliyor. Oradaki her şey güzel. Aynı sofra, aynı şekilde insanlar, kaşıklar aynı hepsi tok ve neşeli. Bir fark var. Cennettekiler kaşığı kendi ağzına götürmüyor, karşıdakinin ağzına uzatıyor. Paylaşma var, dayanışma var.

İnsanlar isterse hayatı cehenneme çevir, isterse cennete çevirir.

E- BİR DAVRANIŞ:

Cuma günü neler yapılır?

Kur’an da Cuma suresi vardır. Bu süre de, yerde ve gökte ne varsa Allah ‘ı zikrettiği bildirilmiştir. Daha sonra Cuma günü ezan okunduğu zaman Allah ‘ı anmaya yani Cuma namazına gitmemiz ve işi alışverişi bırakmamız emredilmiştir. Namazı kıldıktan sonra da işimize gücümüze dağılmamız ve rızık aramamız emredilmiştir. Cumalaşmamız istenmiştir.

Peygamberimiz Cumaya erken gitmenin fakirler için hacc sevabı olduğunu bildirmiştir. (Ramuz:189/12)

Ayrıca Cuma’yı özürsüz terk edenin kalplerinin mühürleneceğini

bildirmiştir. (R. Salihin:1154)  

Bir hadislerinde de Cuma günü salavat getirmemizi istemiştir. (Age:1162) Cuma saati kazanç helal olmaz. Bu, Cuma üzerine borç olanlar içindir.

Cuma günü tırnaklar kesilir, tıraş olunur, boy abdesti alınır, temiz giyinilir. Cumalaşılır. Çünkü Cuma Müslümanların bayramıdır. Kutsal bir gündür. O gün dua edenin duası kabul olur.

F- SAĞLIK İÇİN  

Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor: -“Elbisenizi yıkayınız, fazla tüyleri alınız. Dişlerinizi temizleyiniz. Çevrenizi temiz tutunuz.”(Ramuz:75/12)

İnsanın bedeninin insan üzerinde hakkı vardır. Bedene zulmedilmez. Bedende yapılması yasak olan şeyler şunlardır:

 • Kaş yolmak,
 • Dişleri seyreltmek,
 • Dövme yaptırmak,
 • Güzellik için peruk takmak,
 • Mazeret olmadan estetik ameliyat.
 • Yüzün kızaracağı iş yapmak,
 • Bedenin teşhiri,
 • Bedeni aç, susuz, gıdasız bırakmak,
 • Şiş sokmak, jiletle doğramak,
 • İntihar etmek gibi…

G- DİN BİLGİSİ:

Namaz güzel kılınmalıdır. Abdest güzel alınmalıdır. Yenilen içilen helalden olmalıdır.

Namaz da acele edilmez, oraya buraya bakılmaz, başka şeylerle meşgul olunmaz, namaz da esnenmez, ora bura kaşınmaz. Namaz, kurallarına uygun kılınmalıdır. Güzel namaz kılmayan için Peygamber (as) şöyle demiştir: “Güzelce kılınmayan namazlar, eski bohça halinde kılanın yüzüne çarpılır.”Al bunlar senin önem vermediğin namazlar” denir demiştir.

Namazda başka şeyler düşünülmez. Ancak Allah, Peygamber, namaz da okunanlar ve ölüm, kabir, ahiret, cennet, cehennem gibi şeyler düşünülür. Allah’ı görüyormuş gibi namaz kılınacaktır. Namaz kılan, Allah’ın huzurundadır.

Ona göre ciddiye alınmalıdır. Ciddi almayanlar için Allah “Vah o namaz kılanların haline” demiştir.

Acele namaz kılana Peygamberimiz namazını yeniden kılmasını söylemiştir.

Şeytan namaz kılanla çok uğraşır. Aklına başka şeyler getirir. Ne kadar namaz kıldığını unutturur. Namazlarım kabul olmuyor, namazımdan zevk almıyorum, böyle namaz kılınmaz gibi şeyler akla getirir. Allah’ın namazıma ihtiyacımı var, kılmasam da olur diye düşünceler verir.

Bütün bu düşünceler şeytandandır. Aklına böyle şeyler gelen, bu düşüncelere itibar etmemelidir. Abdesti güzel almalı namazı güzel kılmalıdır. Namaz her müslümanın borcudur. Bu borç ödenmeye çalışılmalıdır. Allah emrediyor denmeli ve son namaz gibi kılınmalıdır. Asla terk edilmemelidir.

H- BİR DUA EDELİM:

Kadir gecesinde yapılacak dua:

-“Allahümme inneke afüvvün tuhıbbül af fe fa’fü anni.”

(Allah’ım, sen çok affedicisin. Affı seversin, beni affet.)

I- LAYESTEVİ’Yİ EZBERLEYELİM:  

LAYESTEVİ TEKRAR

I-        BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir