KIRK BEŞİNCİ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim

Bismillâhhirrahmânirrahim

GÜNLÜK PROGRAM:

 1. ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ:
 • EL- MUAHHİR: İstediğini sona bırakandır.
 • El- EVVEL: Evveli olmayandır.
 • GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

a)Ayet: “Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz. İsraf edenleri Allah sevmez.

(A’raf:31)

b) Hadis: “Tasarruf eden sıkıntı görmez.” (Ramuz:174/7)

* * * *

İsraf, gereksiz ve ölçüsüz harcamanın adıdır.

Cimrilik, verilmesi gerekeni vermemek, yapılması gerekli olanı yapmamaktır.

Tasarruf, israfla cimrilik arasında orta yoldur. Tutumlu olmaktır.

İsrafcı, aileler, israfçı toplumlar ellerindekini kaybedip, yoksul ve muhtaç duruma düşerler.

Allah –“Gereksiz yere saçıp savurma.” (İsra.26)

 • “Saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır.” (İsra:27)buyurur.

Tutumluluk dinin emridir. Hiçbir şey   israf edilmeyecektir. Hatta bol sudan abdest alırken bile su israf edilmeyecektir.

İsrafın sebebi, eğitimsizlik ve cehalettir. Kötü alışkanlıklar ve gösteriş, israfı körüklüyor.

En çok israf ettiğimiz şeyleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Ömrümüzü boş ve manasız şeylerle israf ediyoruz.
 • Zamanı kullanmasını bilmiyor, israf ediyoruz.
 • İlaç israfı hat safhada. Her evde dolaplar dolu.
 • Kullandığımız aletleri güzel kullanmıyoruz.
 • Ekmeği israf ediyoruz. Çöplükler ekmek dolu.
 • Yemek yediğimiz tabağı sıyırmıyoruz.
 • İçtiğimiz çay bardağını yarım bırakıyoruz.
 • Varken yeni yeni giyecekler alıyoruz.
 • Sık sık ev eşyalarını moda diye değiştiriyoruz.
 • Çok konuşuyoruz, lüzumsuz konuşuyoruz. Kendimizi ilgilendirmeyen konularla meşgul oluyoruz.
 • Elimize geçen kağıdı karalıyor, resim yapıyor atıyoruz.
 • Uzayıp giden telefon konuşmaları,
 • Fazladan yakılan lambalar,
 • Boşuna akan sular,
 • Sık sık çalışan çamaşır, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, devamlı açık olan televizyon, radyo, bilgisayar.
 • Kap kap yemekler,
 • Ölü yatırım olan mezarlar.

-Düğünlerdeki israf çılgınlığı, hep yaptığımız işlerdir.

Unutmayalım, her kaynak sınırlıdır ve israf haramdır.

 • SÖZÜN ÖZÜ:
 1. “Bin dost az, bir düşman çoktur.” Doğru.
 2. “Bedava sirke baldan tatlıdır. ”Yanlış. bedavacılığa alışılır. Hak

edilmemiş hiçbir şey tat vermez, insana yaramaz.

 • BİR OLAY:

Mevlana mesnevisinde anlatır:

Biri, krala gelerek bozulmamanın yolu nedir diye sorar.  

Kral, kızmış gibi görünür, adamlarına “verin bunun kucağına yağ tutumunu, çarşıyı dolaştırın, bir damla dökerse, şu kılıçla kafasını uçurun.” Der.

Adam sorduğuna sormuşuna bin pişman olur. Yağ tulumu başında kılıçlı asker çarşıyı dolaşırlar gelirler. Adam kan ter içinde kalır. Tulumu sıksa da, gevşek bıraksa da yağ dökülecek. Dökmemek için büyük gayret sarf eder.

Kral, döküp dökmediğini sorar: “Dökmedi” derler. O zaman yumuşar:

-“Söyle bakalım. Çarşıda kimleri gördün?” adam:

 • “Aman Efendim ben yağı dökmemek için hiçbir yere bakamadım ” deyince kral:
 • “İşte bozulmamanın yolu kendi işine bakmak onunla bununla uğraşmamaktır” der.
 • BİR DAVRANIŞ:

Hürüm, özgürüm diye isteğimiz gibi hareket edebilir miyiz?

Herkesin kendisine göre hürriyeti vardır. Birinin bittiği yerde diğerinin ki başlar. Başkalarını rahatsız etmek, zarar vermek hürriyet değildir. sınırsız hürriyet olmaz.

Medeni insanlar, birbirlerine, birbirinin hak ve hürriyetlerine saygılı olur.

İnsan olarak istediğimiz gibi hareket edemeyiz. İstediğimizi yapamayız. İstediğimiz gibi giyinemeyiz. Evde müzik aletimizin sesini istediğimiz kadar açamayız. Sokakta toplumda kuralları çiğneyemeyiz.

Ben istediğimi yaparım, kime ne? Denirse, o eşek hürriyeti olur. Başkalarına saygı göstermek insan olmanın gereğidir.

Peygamberimiz Müslüman’ı tarif ederken, kendisi için istediğini başkaları içinde isteyen, kendisi için istemediğini başkaları için de istemeyen kişi olarak tarif eder.

Sizin başkasına yaptığınız bir şeyi size yapsınlar veya bir sevdiğiniz insana yapsınlar ister misiniz? Evet derseniz, o zaman siz de yapın. İstemezseniz yapmayın.

 • SAĞLIK İÇİN:

Tedavi yollarından biri de okuma ile tedavidir. Fakat bu sihir ve üfürükçülük değildir. Muska da yapılmaz, yaptırılmaz. Dua edilir.

Kur’an daki dua ayetleri ve dua sureleri okunur. Fatiha, Ayetel kürsi, Felak, Nas surelerini Peygamberimiz hep dua niyeti ile okumuş ve okunmasını tavsiye etmiştir.

Allah bize Kur’an’ın şifa olduğunu bildirmiştir.

Nazar değen bir kimseye okununca rahatsızlığın geçmesi, duanın tesirini gösteren bir olaydır.

Şifa Allah’tandır. Şifa verecek O dur. Onun için maddi tedbirlerin

yanında Allah ‘dan şifa vermesi için dua edip yardım istenmelidir.

 • DİN BİLGİSİ:

Kur’an dan birkaç ayet:

 1. “Ey Adem oğulları; şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık…”(A’raf:27)
 2. “Şüphesiz kullarım üzerinde şeytanın hakimiyeti yoktur. Ancak azgınlardan şeytana uyanlar müstesna”(Hıcır:42)
 3. “Şeytanın hakimiyeti ancak şeytanı dost edinenlere ve Onu Allah’a ortak koşanlaradır.” (Nahl:100)
 4. “Benim ihlaslı kullarım üzerinde şeytanın hiçbir ağırlığı olmayacaktır.

Onları koruyucu olarak Rabbin yeter.” (İsra:65)

 • “Kim Allah’ı anmaktan ibadetten uzak olursa, yanından ayrılmayan şeytanı ona musallat ederiz.” (Zuhruf:36)
 • “Gizli konuşmalar şeytandandır. Şeytan Allah’ın izni olmadan inananlara hiçbir zarar veremez. Müminler Allah’a dayanıp güvensinler”

(Mücadele:10)

 • “Şeytanın inanalar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktur.”(Sebe:21)
 • “Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha ve iftiraya düşkün olan kimselerin üstüne iner.”(Şuara:221-222)

Bu ayetlerle şunu anlatmak istedik: Şeytanın inanan kimselere zarar veremeyeceği, inançsız ahlakı zayıf kimselere zarar vereceği bildiriliyor.

Ayrıca Allah’a dayanan, güvenen ve kendini Allah’a emanet edenleri Allah’ın koruyacağı, şeytanın zarar vermesine izin vermeyeceği haber veriliyor.

Şeytandan Allah’a nasıl sığınılır? Şöyle diyerek:

“Euzubillahimineşşeytanırracim Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azım.”

Fatiha, Felak, Nas surelerini okuyarak, birde ayetel kursiyi okuyarak Allah’ın korumasına girer. Artık korkmaya gerek yoktur.

H- BİR DUA EDELİM:

-“Allahümme inni es’elüke ilmen nâfian ve amelen mütegabbelen ve rizkan tayyiben.

(Allah’ım, senden faydalı ilim  kabul olan amel ve helal rızık isterim.)

I-EMENERRASÜLÜ’YÜ EZBERLEYELİM:

Okunuşu:

Emennerrasulü bimâ ünzile ileyhi minrabbihi velmü’minüne küllün amene billahi vemele iketihi ve kütübihi verusülihi lânüferrigu beyne ehadın min rusülihi. Vegâlü semi’na ve e da’na gufraneke Rabbena ve ileykel masır.

– “Lâ yükellifüllahü nefsen ille vüsahe lehe makessebet ve aleyhe mektesebet. Rabbena lâ tüehıznâ innesinâ ev ehta’na, Rabbena velâ tahmil aleyne ısran kemâ Hamel tehü allellezine min kablinâ, Rabbene velâ tuhammilnâ mâlâtâgate lenâbihi. Va’fü anne vağfirlenâ, verhamnâ, ente Mevlana fensurnâ alelgavmil kafirin.”

Manası:

-“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman etti. Her biri Allah’a meleklerine kitaplarına Peygamberlerine iman ettiler. Allah’ın Peygamberlerinden hiç biri arasında  ayrım yapmayız, işittik. İtaat ettik. Ey rabbimiz. Affına sığındık! Dönüş sanadır” dediler.

Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu tutar. Herkesin kazandığı kendine yapacağı şerde kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Ey rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi gize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işlerde yükleme. Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir