Kimlerin Tövbesi Kabul Olmaz? Kimler Af Olmaz?

Peygamber : ―Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç Allah bütün günahkârları bağışlar‖ demiştir. (K. Sitte:11/294)

Nisa sûresinin 93. ayetimde : ―Kim bir mü‘mini kasten öldürürse, onun cezası ebedî kalacağı cehennemdir‖ buyrulur.

İmam-ı Azama der ki : ―Allah’a eş koşmaktan ve küfürden başka işlenen kötülüklerden, sahibi tövbe etmiş de, mü‘min olarak ölmüşse, onun durumu, Allah’ın dilemesini bağlıdır.‖ (Fıkhı Ekber:149)

Bediuzzaman : ―Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. Onun için çabuk tövbe istiğfar edilmeli küfre götürecek yola bir sed çekilmelidir‖ denmiştir.

Hz. peygamber (s.a.), Tövbe etmediği takdirde affa uğramayanların kimler olduğunu şöyle sıralamıştır:

 • Allah şirk koşan,
 • Müslüman kardeşine kin besleyen,
 • Zina eden, hırsızlık yapan,
 • Akraba ilişkisini kesen,
 • Hayat ve ihtişamına mağruru olan,
 • Ana babaya meşru olan bir konuda isyan eden,
 • Haksız yere müslüman kanı döken,
 • Faiz yemekte sakınca görmeyen,
 • İçki düşünü olan. (Tergib ve Terhip:4/359)

Kimse Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmemelidir

Adam yıllarca yaptığı yanlışlıklardan sonra, günah işlemenin manasızlığını anlamış dönmüştü. Fakat düşünüyordu.

 • Hiç Allah benim gibi bir günahkârı kabul edip affedermi ki… Ardından da devam ediyordu:
 • Beni Allah affetmez. Çünkü ben haddi aştım, belki Allah’ın kulluk defterinden silindim.

Bu ümitsizlik içinde Musa peygambere gitti ona : ―Beni kulluk defterinden sildi mi, silmedi mi?‖ soruver, der.

Musa (s.a.) : ―Ya Rabbi! O kuluna ne cevap vereyim?‖ dedi.

Cenab-ı Allah : ―O, defterden silinmedi ama cehennemliklerin defterinde‖ diye bildirdi. Musa (s.a.) :

 • ―Silinmemişsin.‖ Cehennemlikler defterindeymişsin‖ deyince adam, bir nâra atar ve şükür secdesine kapanır.

Musa (s.a.) yanlış anladı zanneder, tekrar adama : ―Sen cennetlilerin değil, cehennemliklerin defterindeymişsin‖ der. Adam :

 • Bende onun için sevindim ya. Önemli olan kulluk defterinden silinmemiş olmam.

Bundan sonra cehennemliklerin defterine beni yazdıran işleri bırakıyorum, tövbe ediyorum, Allah’ın beni iyi kullarının arasına yazar umuyorum. Ya kulluk defterinden silinseydim, ya Rabbim beni terk etseydi, ne olurdum diye sevinç yaşları döker.

 • O sırada Cebrail (s.a.) gelip : ―Ya Musa! Rabbim o kuluna, niyetine göre muamele etti. Cehennemlikler defterinden sildi. Bundan sonra ona düşen, cennetlikler defterine yazdıracak iş yapmaktır.‖ der ve ilave eder : ―Birde o defterde kalabilmek için gayret sarfetmektir.‖

Kur’an’da : ―Allah kuluna verdiği nimeti değiştirmek, kul kendi halini değiştirmedikçe‖ buyruluyor. (Rad:11) Demek ki, Allah’ın bize tavrının değişmesi, bizim yaşantımızın değişmesine bağlıdır.

Rasulallah hastalanan bir Yahudiyi ziyaret edip ona İslâm Dini‘ni anlattı. O da İslâm Dini‘ni kabul etti. Sonra öldü.

Onun yanından çıkınca şöyle buyurdu :

 • ―Vasıtamla bir nefsi cehennemden azât eden Allah’a hamd olsun.‖

Hz. Ömer b. Hattab (r.a.) şöyle anlattı :

 • Rasulallah, can vermekte olan bir Hıristiyanın yanına gitti. Ona :
 • ―Allah’a tövbe et‖ Buyurdu ama o Hıristiyanın dili dönmedi.

Gözleri ile tövbesini ima etti. Bunun üzerine, Rasulallah tebessüm etti. Dediler ki :

 • Neden tebessüm ettin, ya Rasulallah?
 • ―O gözleri ile tövbesini imâ edince‖, allahü Teâlâ şöyle buyurdu :
 • Ey Meleklerim! İahit olun. Onun imâsını kabul ettim. Onun imanını boşa çıkarmayacağım. Bakın bunlar bize birer örnek olmalıdır. İnsanın cennete de cehennemde de yeri vardır. Nereye gitmek isterse, oraya gider.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir