Kimlerin Duası Kabul Olur?

Dua, temiz bir dille yapılmalı, karşılıklı olmalıdır.

Duayı okuyan ağız, önemlidir. Hz.Peygamber : ―Bir lokma haram yiyenin kırk gün duası kabul olmaz‖  demiştir.

Bir de organları kendine isyan edenin duası kabul olmaz. Yani kendini günahlardan alıkoyamayanın duası kabul olmaz.

Peygamber (a.s) şöyle buyurur:

1-―Üç kişi vardır duası kabul olur:

            1-Adil yöneticinin,             2-Zulme uğrayanların,

            3-İftar vakti oruçlunun.

2-―Dört  dua ret olunmaz:

            1-Evine dönünceye kadar hacının duası,

            2-Evine dönünceye kadar gazinin duası,

            3-İyi oluncaya kadar haline sükreden, sabreden hastanın duası,

            4-Kardeşin kardeşi için ardından yapacağı dua ―(Ramuz 68/9) Çünkü bu duaya bir melek ―Amin‖der.(K.Sitte:5/S.503)

3-Dört duaya icabet olunur, ret olmaz:

            1-Allah yolunda saf bağlandığı zaman,

            2-Yağmur yağarken,

            3-Namazdan önce ve sonra,

            4-Kâbe görüldüğü zaman.(Ebu Davut, Davût :553)

4-―Üç kişi vardır ki, Allah onların duasını ret etmez:

            1-Allah‘ı çok zikredenin,

            2-Mazlumun,

            3-Adil yöneticinin.

5-―Üç kişi vardır duası kabul olur:

            1-Mazlumun,

            2-Misafirin,

            3-Ana babanın evladına duası, ―(Tirmizi Birr:7) buyurur.

            Ayrıca :‖Mazlumun duasından sakının, kâfir bile olsa mazlumun duasının önünde perde yoktur.‖  buyurmuştur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir