Kimin duası kabul olur?

Herkesin ve her dua kabul olmaz. Duanın kabulü için şartlar vardır. Usul ve adabına uygun yapılan, duası kabul olan dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmiş olur.

Cenab-ı Allah duayı terk eden kulundan hoşnut olmaz. Duanın kabul olmayacağını düşünen kulunu sevmez.

Peygamber (as) şöyle buyurur:

“Sizden biriniz ”ben Rabbime dua ettim de, duam kabul olmadı” deyip acele etmediği müddetçe duası kabul olur.” (Müslim, zikir:91)

Dua eden bir kimse günah olan veya imkansız olan, olmayacak bir şeyi istemedikçe duası red olmaz.

Peygamber (as) üç kişinin duası kabul olur:

1-Mazlumun duası (Bir hadiste “mazlumun duasından sakınınız. Zira onunla Allah arasında perde yoktur” buyrulur. (Müslim, iman:29)

2- Misafirin duası

3-Ana babanın evladına “yaptığı dua” (Tirmizi Birr:7) buyurmuştur.

Diğer red olunmayan dualar şöyle sıralanmıştır.

-Allah yolunda bir araya gelenlerin,

-Namazdan sonra dua eden kulların,

-Kâbe’yi ilk görenin,

-Dönünceye kadar hacının duası,

-Evine gelinceye kadar gazinin

-Hastanın,

-Mü’min kardeşine gıyabında yaptığı dua,

-Oruçlunun,

-Adil yöneticinin yaptığı dua red olmaz.

Her duada kabul olmaz. Mesela:

-Günahlarda, haramlarda ısrar edenin, peygamber (as) dua eden biri için: “Yediği haram içtiği haram, giydiği haram, bunun duası nasıl kabul olur?” demiştir.

-Farzları, sünnetleri bilerek terk edenin duası,

-Dine, imana, Kur’an’a, ezana dil uzatanın duası,

-Pişman olup tövbe etmedikçe şirke düşenin ve peygamber (as)a dil uzatanın duası,

-Ana babasına isyan edenin duası,

-Duam kabul olmuyor, olmaz diyenin duasının kabul olmayacağı bildirilmiştir.

Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Üç kişinin duası kabul olmaz:

1-Ahlaksız kadını nikah altına alanın,

2-Alacağı vereceği için şahit tutmayanın,

3-Ahlaksız birine malını verenin” (Ramuz:266/8)

“sizden biri duada acele etmediği müddetçe duası kabul olur.” (R. Salihın:1528)

 “sizden biri “dua ettim kabul olmadı” demediği müddetçe duası red olmaz.” (Buhari, 2075)

Duasının kabulünü isteyen her zaman duayı elden bırakmamalı yalnız sıkıntılı anda değil, rahatlık da iken de duada ısrar etmelidir.

Birde günahsız dil ve ağızla dua etmelidir. Haramlardan, günahlardan kaçınılmadıkça dua kabul olmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir