Kimin Duası Kabul Olamaz?

Peygamberimiz(a.s) şöyle der:

  1. ―Üç adam vardır, Allah‘a dua ederler, duaları kabul olmaz:

            1-Kötü kadını nikahı altında tutanın, Kızını fasıkla evlendirenin,  

            2-Alacağı, vereceğine şahit tutmayanın,

            3-Sefih kimseye malını verenin.‖ (Ramuz: 266/8)

  • ―Allah‘a yemin ederim ki: Ya iyiliği emredip kötülükten men edeceksiniz, yada Allah size azabını gönderecek. Dua edecekseniz duanız kabul olmayacaktır.‖(Ramuz 459/7)
  • Haram yiyenin duası kabul olmaz.
  • Duaya önem vermeyenin duası kabul olmaz. 3-   ―Allah paktır, pak olanları kabul eder. Ey inanlar! Pak ve helâl olan şeylerden yiyin. ―Allah yolunda sefer yapmış, üstü başı tozlanmış birk adam ellerini gökyüzüne kaldırarak : ―Ya Rabbi! Ya Rab! diye yalvarıyor. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böylesinin duası nasıl kabul olur‖ (R.Salihın 3/1883)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir