KİM NE ZAMAN NEREDE VE NİÇİN ’KEŞKE’ DİYECEK RABBİMİZ BİZE HABER VERİYOR VE UYARIYOR

-Kabre hazırlıksız giren, ömrünü boşa geçiren’’ Eyvah! Keşke’’ diyecek. Kabir ne getirdin? deyince Eyvah diyecek.

-Amel defteri soldan verilen:’’Keşke bu kitap bana verilmeseydi’’diyecek (Hakka:25)

-Azab da olan:’’Eyvah! Malım bana fayda vermedi’’diyecek.

(Hakka:25)

-Sirk koşan, amelleri boşa çıkınca:’’keşke şirk koşmasaydım’’diyecek (Kehf:42)

-Dünyada inanmayan öldükten sonra:’’keşke inanlardan olsaydım’’ diyecek. (şuara:102)

-Şeytana uyan şeytani işler yapan, şeytana:’’keşke aramızda doğu ile batı kadar mesafe olsaydı ‘’diyecek (Zuhruf:38)

-Cehennem ateşinin karşısında ankârcı:’’Keşke bir daha dünyaya gönderilsemde inananlardan olam’’diyecek (En’am:27)

-Ahirete inanmayan ölünce:’’Keşke toprak olarak yaratılsaydım’’diyecek (Nebe:40)

-Hazırlıksız ölen:’’ keşke öbür dünya da iken buraya birşeyler göderseydim’’diyecek.(Fecr:24)

            -İnanmayan           ölünce:’’Keşke           bende           inansay-

dım’’diyecek.(Hıcr:2)

-Peygamberin sünnetine terk eden:’’Keşke bende peygamberle beraber yol tutsaydım’’diyecek ellerini ısıracak. (Furkan:27)

-Ahlaksız, inaçsız insanları dost edinen:’’keşke falancayı dost edinmeseydim’’diyecek. (Furkan:28)

-Cehennem ateşini gören:’’Keşke Allaha ve Peygamberine itaat etseydim’’diyecek. (Ahzab:66)

Soruyorum: Keşke diyenlerden olmak ister misiniz? Şu anda sonumuzu iyi veya kötü olarak hazırlamak elimiz demi, değil mi?

Keşkenin anlamını elimizde diyor…

Akıllı insan kabir ve ahiret gerçeğini inkâr edemez. Cenneti, cehennemi, sorgu ve suali umursamama gibi bir hataya düşemez.

Allah sonumuzu hayretsin.’’Keşke’’diyenlerden etmesin

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize, üzerimize olsun.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir