KİFL HELAK OLMAKTAN NASIL KURTULDU?

Hz. Ömer(ra) şöyle anlatmıştır:

 -Rasulullah(sav) buyurdu ki: Sizden önce yaşayanlar arasında Kifl adında bir zengin vardı. İhtiyaç içinde olan bir kadına 60 dinar verdi ve ona çirkin tekliflerde bulundu.

 Bunun üzerine kadın titremeye ve ağlamaya başladı. Kadına:

            -“Niye ağlıyorsun?” diye sorunca kadın:

 -“Ben namuslu bir kadınım, fakirim ama Allah’tan korkuyorum” dedi.

 Zenginliğini haram yolda kullanmak isteyen Kifl:  -Yani sen Allah korkusundan mı ağlıyorsun? Kadın ona:

            -“Evet” cevabını verince adam:

 -“Sen bu fakirlikle Allah’tan korkarsın da Allah’ın zenginlik verdiği ben Allah’tan niye korkmam” dedi ve Adam o gece öldü.

 Cenab-ı Allah’tan korktuğu ve günah işlemekten kaçındığı için Allah(cc.) onu mağfiret etti.

(Tirmizi, Kıyamet:49)  Eğer birkaç dakikalık zevkine aldanıp nefsine uysaydı, Kifl helak olurdu. Allah’tan korkarak günahtan kaçınması Kifl’i azaptan kurtardı.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir