KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK

  1. Kelime-i Şahadetin Önemi:

Kelime-i şahadet her kula nasip olmaz. Kime nasip olduysa en büyük şeref, en büyük payedir.  Kelime-i şahadet, cennetin anahtarıdır. İman esaslarının başıdır. Kendisine Kelime-i şahadet nasip olmayanın yaptığı her güzel iş boşa gider. Peygamber (a.s.) :”İman etmedikçe cennete giremezsiniz.” buyurur. 

1. Kelime-i Şahadetin Manası nedir?  

Müslüman olup kurtulmak isteyen kişi “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne

Muhammeden Abduhu ve rasülühü” derse İslam’a girmiş olur. Yani şu demektir: “Bilerek ve inanarak söylerim ki: Allah’tan başka ilah yoktur.  Hz. Muhammed O’nun kulu ve rasülüdür.” Muhammed (a.s.)’ın peygamberliğine inanmak, vahiy yoluyla gelen Allah’ın bütün emir ve yasaklarını kabul etmeyi gerektirir. 

Dilin söylediği şahadeti kalbin tasdiki gerekir. Bütün organların teslimiyeti şarttır. 

1. Kelime-i Tevhit Getirmek:  

Kelime-i tevhit: “lâ ilahe illallah” demektir. Yani Müslüman olup bir kişinin Allah’tan başka tanrı tanımaması her şeyin yaratıcısı ve sahibi olarak yüce Allah’ı kabul ettiğini ilandır. Cenab-ı Allah Kutsi Hadiste kelime-i tevhidin faziletini şöyle haber verir: -“La ilahe illallah” kelimesi benim kal’amdır. Kal’ama giren azabımdan emin olur. 

İzzetime, celal ve rahmetime yemin ederim ki “La ilahe illallah” diyen hiçbir kimseyi cehennemde bırakmayacağım. (H.H. Erdem, İlahi Hadisler:1-2)

Her şey anlamını bu iki kelimede bulur. Bu iki kelime insanı küfür kirinden arındırarak, Cenab-ı Allah’a yaklaştırır ve insanı farklı kılar, ahrette de kurtuluşunu sağlar.  

Son anda Kelime-i şahadet ve tevhit getirip imanla gidebilmek için hayatta bu iki kelimeyi çok söylemek gerekir

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir