KAVİMLERİN HELAK OLMA SEBEPLERİ NELERDİ?

 Cenab-ı Allah: ‘’Bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe, onun durumunu değiştirmez.’’ (Rad:1)  Kavimlerin helak sebebini Kur’an şöyle anlatır:

 • ‘’İnkar eden ve başkalarını da Allah yolundan alıkoyanlar; şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır.’’

(Nisa:167) *****

 • ‘’Biz, refahından şımarmış bir memleketi helak etmişizdir…

(Kasas:58)

*****

 • ‘’Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik…

(Enbiya:11) ***** – ‘’Nice memleket var ki, biz, onları helak ettik.

Azabımız onlara geceleyin veya gündüz istirahat ederken geldi…

(A’raf:4)

 • ‘’Azabımız onlara geldiğinde ‘Biz gerçekten zalimlermişiz’ dediler.’’  (A’raf:5)
  • – ‘’Onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı.’’

(Ankebut:40)

 • ‘’Ad ve Semud ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap yağdırdı.’’

(Fecr:6-14) *****

 • ‘’Allah’ın bol olan nimetlerine nankörlük ettiler. Allah’da onlara açlık ve korku sıkıntısı verdi.’’ 

(Nahl:112) *****

 • ‘’Azaba uğrayanlar peygamberlerini yalanladılar; ‘’Hayır sizde bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz’’ dediler.’’

 (Yasin:15)

*****

 • ‘’Peygamberlerinin getirdikleri delilleri yalanlayıp, zulmettikleri vakit onları helak ettik. İşte suçlu toplumu biz böyle cezalandırırız’’ 

(Yunus:13) –  ‘’Eğer onlar, insanlar ve Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı, onlara gökten, yerden bereket yağdırırdık. Fakat onları günahlarından dolayı yakalayı verdik.’’

(A’raf:96)

 • – ‘’…Günahları sebebiyle onları helak ettik.’’

(En’am:6)

*****

 • ‘’Onlara lütuflarda bulunduk, verilenlere karşı şımardıkları için onları yakalayı verdik.’’  (En’am:44)

*****

 • ‘’Şüphesiz ki, Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler.’’

 (Yunus:44)  Bu ayetlerden anlıyoruz ki, cezalarda hak etme var.

Yani her ceza mutlaka bir inkar veya günah sebebiyledir. 

 Kısaca helak olanlar, şu yüzden helak olmuştur:

 • Ahlaksızlıkları
 • Adaletsizlikleri
 • Nankörlükleri
 • Uyarılara kulak asmamaları
 • Allah’ı bırakıp başka tanrı edinmeleri
 • Peygamberlerine iftira edip, onlarla alay etmeleri ve onlara zarar vermeleri
 • Zorbalıkları, bozgunculukları
 • Allah’tan gelen uyarılara geçmişin masalları demeleri yüzündendir.

(En’am:25)

Cenab-ı Allah’ın son uyarısı: ‘’De ki: Allah’ın gökten ve yerden size azap göndermeye gücü yeter.’’

(En’am:65) Buradan şunu çıkarmamız lazım: Günahlar, inkar ve isyanlar bundan sonrada karşılıksız kalmayacaktır. Anlatılanlar ders almamız, ibret almamız için anlatılmıştır. Ayrıca bunlara ilahi uyarı denilebilir.

Herkes bilsin ki, Allah’a karşı gelinmez, Allah’la savaşılmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir