Kavimler Neden Helak Oldular?

Tarih boyunca Cenab-ı Allah peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş ve emir-yasaklar koymuştur.

Peygamberlerle alay eden, vahye kulak vermeyen, emir ve yasakları çiğneyenleri, vaadini yerine getirip cezalandırmıştır.

Allah’ın buyrukları için ‘’Bunlar eskilerin masallarıdır.’’(Enfal:31) diyenlere, peygamberleri yalanlayanlara, azan ve sapıtanlara hak ettikleri cezayı vermiştir.

Allah Rasulü (sav): ‘’Bir yerde iyilik hakim olmazsa, Allah o yer halkına şerleri musallat eder.’’ buyurmuştur. 

(Ramuz el-Ehadis:502/11)

*****  Bir hadiste de: ‘’Beş şey, beş şeyin karşılığıdır: 1) Allah’a karşı ahdini bozan topluluk üzerine düşmanları musalllat eder.

 • Allah’ın indirdiğinden başkası ile hükmedene fakirlik iner.
 • Fuhuş yaygınlaşan toplumlarda ölüm yayılır. 4) Ölçü-tartıda hile yapanlar kıtlıkla cezalandırılır.

5) Zekat vermeyenler yağmurlardan mahrum olur. Buyrulur’’.

*****

Allah Rasulü diyor ki : ‘’Ümmetim için iki şeyden korkarım: Rahat olan yerlere göçüp, şehvetlerine tabi olurlar; namaz ve Kur’an okumayı terk ederler. Münafıklar ise Kur’an’ı öğrenirler Kur’an’a uymazlar, ilim ehli ile mücadele ederler.’’

 (Ramuz el-Ehadis:12/6)

*****

 Mehmet Zahid Katku Hazretleri : ‘’Şu huylar kimlerde bulunursa, onların başlarına belanın gelmesi hak olur : 1) Emaneti muhafaza etmemek. 2) Zekâtı fakire borç gibi vermek. 3) Hanımların beylerine itaat etmemesi.

4) Ana-Babaya asi olmak. 5) İyilik yapılması gerekenlere iyilik etmemek. 6) Toplumda rezillerin görev alması.

7) Şerrinden korkulup kişiye ikram ve iltifat edilmesi. 8) Açıktan içki içilmesi, zina edilmesi.’’ Diye sıralamıştır. 

Peygamber (sav) şöyle buyurur: ‘’Allah bir topluluğa gazap ederse, onların fiyatlarında pahalılık, aralarında fesat çoğalır. Yönetenlerin zulmü artar. Zenginler zekat vermez, fakirler namaz kılmaz.’’

(Ramuz el Ehadis:375/8)  Ayet ve hadislerde bildirdiğine göre insanlar işledikleri günahlar yüzünden şu zararları görürler: 

 • Rızıkları daralır.
 • Allah’ın rahmetinden mahrum olurlar. –     Dine, ibadete meyletmezler.
 • Sıkıntılı hayat yaşarlar. –     Afet ve felakete maruz kalırlar. –          Merhametsiz olurlar.
 • İyilik, hayır düşünmezler.
 • Günahları yüzünden ömürleri kısalır.
 • Bir günahtan bir başka günaha düşerler.
 • Tevbe etmezler.
 • İbadet etseler de zevk alamazlar.
 • Kafir işi, münafık işi işledikleri için onlar gibi olurlar.
 • Utanma duyguları azalır veya yok olur.
 • Son nefeste imanlı gidemezler.
 • ‘’İnsanların işledikleri yüzünden karada, denizde fesat çıkar.’’(Rum:41)

Kur’an’da inkarcı sapıklar için bazı cezalar şöyledir:

 • ‘’Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde çekilmiştir. Onlar için büyük azap vardır.’’

(Bakara :7)

***** – ‘’Allah’ın indirdiğini inkar edenlerin hali ne kötüdür? Onlar gazap üstüne gazaba uğradılar…’’

(Bakara:90) –  ‘’Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden dolayı şiddetli bir azap ile yakaladık.’’ (A’raf:165)

*****

 • ‘’Rablerini inkar edenler için cehennem azabı var-

dır.’’

(Mülk:6)

 • ‘’Ayetlerimizi inkar edenleri ateşe sokacağız. Derileri yanıp acı duymaz hale gelince derilerini yenileriz ki, acıyı duysunlar.’’

(Nisa:56)

 • ‘’O inkarcı, inatçı zorbaya cehennem vardır. Ona irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçmeyecek; ölmek isteyecek ölemeyecek.” (İbrahim:16-17) buyrulur.

Cenab-ı Allah’ın dünyada günahlarından dolayı cezalandırdığı kimselerin birde ahirette cezaları vardır. Eğer günahsız insanlarda onların yanında zarar görecek olurlarsa ahirette günahlarına keffaret olur. Günahları az ise, çektikleri sevaba dönüşür.

Şer insanların şerlikleri başkalarına da zarar verir.

Şair şöyle demiş: 

Yılan mısın kimi görsen sokuyorsun.

Baykuş musun, nere konsan yıkıyorsun.

Bir şairde:

Ne kendisi eyledi rahat ne halka verdi huzur,

Göçtü gitti bu cihandan dayansın ehl-i Kubur der.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir