KAN VE ORGAN BAĞIŞI

İnsan kutsal bir varlıktır. Allah’ın yeryüzünde halifesidir. Allah her şeyi insan için ve insan yararına yaratmıştır.

İnsan kutsal olduğu gibi insana ait her şey kutsaldır. 

İnancımızda ve kültürümüzde insana hizmet ve insana faydalı olmak esastır.

Peygamberimiz: “insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır.” 

-“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”

-“Dünyada insanların ihtiyacını giderenin Allah kıyamet gününde ihtiyacını giderir.” buyurmuştur.

Atalarımız da: “Bu gün sana, yarın bana” diyerek yardımlaşma ve dayanışmanın önemini belirtmiştir. 

Kan vermek üç yönden önem arz eder:

1-Kan ihtiyacı olan insanın ihtiyacının giderilmesi, hastanın ve yakınlarının sevinci bakımından önemlidir.

2-İhtiyaç giderildiği ve faydalı bir iş yapıldığı için sevap kazanılır.

3-Kan verenin sağlığı açısından önemlidir.

Kan veren canlılık kazanır, tansiyon ve baş ağrısı gibi şikâyetler azalır. Kan vermekle kan temizlenir, kan basıncı azalır. Peygamberimiz: “Kan aldırmakta şifa vardır” “Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı kan aldırmaktır.” buyurur. (Ramuz el-Ehadis: 149/6 + 201/13

+ 453/3)

Kan vermekte hayat kurtarmak vardır. Kur’an’da: “Kim bir insanı yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.” (Maida: 33) buyrulmuştur. Bir hadiste de:

-“Kim bir müminin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir

Müslüman’ın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun bir sıkıntısını giderir.” (Müslim, Birr: 58) denmiştir. 

Kanın, organın ücreti, alınıp satılması olmaz. İnsan ve insana ait hiçbir şey alınıp satılmaz.

Organ naklinde keyfilik olmaz. Varken yenileme, ihtiyaç yokken nakletmek caiz değildir. Organ canlı kimseden alınamaz. Yaşama ümidi kalmayandan ve ölümü tam olarak gerçekleşen kimselerden alınır. Yani zaruret olacak, izin alınacak ve ehil doktor karar verecektir.

İnancımızda bir insana hayat veren, bütün insanlara hayat vermiş gibi sevap kazanır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir