KÂFİRÛN SÛRESİ

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm.

“Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Velâ ene âbidün mâ abedtüm. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm ve liye dîn.”

1,2. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.

  • Siz de taptığıma tapmıyorsunuz.
  • Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
  • evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
  • Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir