Kâfir Cennete girer mi?

Ahiret de inananların yeri cennet, inanmayanların yeri de cehennem olduğu bildirilmiştir.  Kâfirin yaptıklarının karşılığı dünyadadır. Onun kazancı itibarı ve iltifat, dünyada verilir. Bu onun mükâfatıdır. 

Peygamberimiz: ‘’İman etmedikçe cenneti giremezsiniz’’ buyurur. (Müslim, iman:93) Bu konuda birkaç ayet şöyledir:

-‘’Rablerini inkâr edenlerin işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Yaptıklarından hiçbir şey elde edemezler.’’ (İbrahim Suresi:18) 

-‘’…Onların işlerini Allah boşa çıkarır.’’ (Muhammed: 1)

-‘’…Onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir.’’ (Münâfıkın:16)

-‘’Ehli kitap: ‘’Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek’’ dediler. Bu onların kuruntusudur. (Bakara suresi:111)

-‘’Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahiret de de boşa gider. Onlar cehennemde ebedi kalırlar.’’ (Bakara suresi:217)

-‘’Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır.’’ (Tevbe:17)  -‘’Ey Muhammed’’ onlar için 70 kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Allah onları hidayete erdirmez.’’ (Tevbe:80)

-‘’Akraba dahi olsalar Allah’a ortak koşanlar için af dilemek peygambere de yakışmaz, müslüman’lara da yakışmaz.’’ (Tevbe:113)

-‘’İşte onlar, ahret de kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır.’’ (Hud:16)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir