KAFİR CENNET GİREBİLİR Mİ?

Allah’ın ve peygamberin bildirdiğine göre mü’minler cennete, kafirler ve günahkarlar

cehenneme gireceklerdir.  

Kafir mükafatını dünyada alır. Çünkü onun ahireti yoktur. Mü’min de mükafatını

genellikle ahirette alır.  

Kafir, ehli dünyadır, yaptığının mükafatını dünyada iltifat, itibar veya para olarak alır.  

Cennete girmek için inanmak şarttır. İnananlar günahları kadar cehennemde kalırken, kafir ebedi olarak cehennemde kalacaktır.  

İman olmadan amel olmaz, amel olmadan da cennet olmaz. Hz. Peygamber: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz” buyurmuştur. (Müslim iman: 93)

Bazı faydalı işler yapmış olmak, iyi niyetli olmak veya kalbin temiz olması gibi gerekçelerle onun bunun avukatlığını yapıp, cennete koyma yetkisi kimseye verilmemiştir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulur:  

 • “Rablerini inkar edenlerin işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Yaptıklarından hiçbir şey elde etemezler.” (İbrahim Sûresi: 18)
 • “…Onların işlerini Allah boşa çıkarır.” (Muhammed: 1)
 • “…Onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir.” (Münafıkın: 16)
 • “Ehli kitap: “Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası cennete giremeyecek” dediler. Bu onların kuruntusudur.” (Bakara Sûresi: 111)  
 • “Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennem de ebedi kalırlar.” (Bakara Sûresi: 217)
 • “Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır.” (Tevbe: 17)
 • “Ey Muhammed” Onları için yetmiş kez af dilesen de Allah onları asla

affetmeyecektir. Allah onları hidayete erdirmez” (Tevbe: 80)

 • “Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma: Onun kabri başında da durma;

Çünkü onlar Allah’ı ve Rasulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler” (Tevbe: 84)

 • “Akraba dahi olsalar Allah’a ortak koşanlar için af dilemek peygambere de yakışmaz, müslümanlara da yakışmaz” (Tevbe: 113)
 • “İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir.

Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır” (Hud: 16)

 • “İbrahim babasına “Senin için af dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez” demişti (Mümtehine: 4)
 • “Deki: Yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Onlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünyada çabaları boşa giden kimselerdir. İşte o inkar edenler, amelleri boşa giden kimselerdir. Biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız.” (Kehf Sûresi: 103/105) İşte böyle buyuruyor Cenab-ı Allah…

İbrahim (AS) babası Azeri, Nuh (AS) oğlunu, Lût (AS) hanımını Hz. Peygamber amcası

Ebu Talip’i kurtaramamıştır. Zira inanmadan kurtuluş yoktur.  

Bir insanın vatandaş muamelesi görebilmesi için o ülkenin vatandaşlığına girmesi

lazımdır.  

Cenab-ı Allah insanları yaratmış ve inanmalarını istemiştir. İnanan ve iyi işler yapanlar için cenneti yaratmış, inanmayanlar için de cehennemi yaratmıştır. Cennet, inanmanın karşılığı mükafattır. Cehennem ise imansızlığın cezasıdır.  

Bir insanın sözü ile yaptığı şeyler uyuşmuyorsa, o kişi de yarın Allah divanında münafık muamelesi görecektir. Mükafat ve kurtuluş ancak inananlar içindir. Hz. Peygamber davetine

“İman et kurtul!” diyerek yapmıştır.  

İnanmak ve yaşamak Cenab-ı Allah’ın bir hidayeti ve lütfudur.   

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir