KADINLAR CAMİYE GİREBİLİR Mİ?

Hz. Peygamber: ―Sizden biri hanımı mescide gitmek için izin isterse ona mani olmasın‖ (Ramuz:29/6)

  • ―Kadın mescide gitmek için çıktığında cünüplükten yıkandığı gibi kokudan yıkansın.‖ (Ramuz:43/1 0) buyurmuştur.

İzdiham yoksa, fitne söz konusu değilse, dikkat çekmeyecek, günaha girmeyecek bir biçimde kadın, camiye gidip gelebilir. Yalnız kadının gece namazlara gitmesi mekruhtur. Babası, kardeşi, kocası ile teravih namazlarına gidip gelebilir.

―Yaşlı kadınların camiye gitmesi caiz, genç kadınlar için mekruhtur‖ (Hamdi Döndüren, İslam İlmihali:294)

Hanefi alimleri, zamanın bozulması, fitnenin çoğalması nedeniyle ne maksatla olursa olsun kadının camiye gitmesini pek uygun görmez. İafi ve Hanbelilere göre: ilgi uyandıracak, kadının camiye gitmesi mekruhtur. Hz. Peygamber, kadının evdeki ibadetinin daha faziletli olduğunu bildirmiştir. İöyle demiştir : ―Kadınları mescidlerden alıkoymayın, evleri ise onlar için daha hayırlıdır bir hadiste : ―Kadınların en hayırlısı:mescidi evlerinin içi olanıdır.‖

Hz. Peygamber: ―Benim için yer yüzünün tamamı mescid kılındı.‖ Bir hadisinde : ―Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir.‖ (Buhari Ezan:30) buyurur.

Kadın için evde kılarsa 27 derece daha faziletlidir.

Vaaz nasihat dinleyecekse, cami adabına uyacaksa, yakınları ile gidebilir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir