KADIN KOCASINA HİZMET ETMEYE MECBUR MUDUR?

            Aile, kadınla erkekten teşekkül eder. Eşlerin birbirine karşı görevleri vardır. Bu görevler yapılacak ki, evlilikte devamlılık sağlanmış olsun.

            Kadın erkek eşit mi, değil mi? Kadın mı üstün erkek mi? Kadın erkeğe hizmet etmeye mecbur mu? gibi tartışmalara gerek yoktur. Aile yuvalarını yıkmaya çalışanların oyununa gelip böyle anlamsız tartışmanın içine girmemek gerekir.

            Bugün aile yuvalarını zayıflatmak için çeşitli fitneler sokuluyor. Eşler birbirine düşürülmeye çalışılıyor.

            Hz. Peygamber : “En hayırlınız, eşine karşı en iyi davrananınızdır” (K. Sitte 17-1977) buyurmuştur. Buna göre eşler birbirlerine karşı iyi davranacak, sevgi, şefkat gösterecek, saygılı olacak ve sorumluluklarını yerine getirecektir.

            Evlilik, sadece cinsel yakınlık değildir. İki kuvveti birleştirerek bir bütün oluşacaktır.

Ailede herkes kendi hayatını yaşayamaz. İşte Avrupa örneği. Herkes hayatını yaşadı, aile çöktü.  

            Dinimiz iki tarafında birbiri üzerinde hakları olduğunu bildirmiştir. Erkeklere

:”Kadınlar hakkında Allah’tan korkun” derken, kadınların Allah’ın emaneti olduğunu bildirmiştir. Diğer taraftan, kocasını memnun edemeyen kadınında cennete giremeyeceğini belirtmiştir.

            Kocası hanımının yeme, içme, giyim ve geçim masraflarını karşılayacak da kadın kocasına hizmet etmeyecek mi, görevini yapmayacak mı? Ailenin devamı için kadında evinin sorumlusudur, çocuklarına karşı, eşine karşı, görevlerini yapacaktır. Bilhassa ev işlerini yapmak kadının görevidir.

            Eğer kadın çalışıyorsa, tabiki evde oturan hanımdan beklenen, ondan beklenemez.

            Böyle konuları asla tartışmaya gerek yok. Aile yuvası, iki tarafında karşılıklı görevlerini yapması ile yürür.

Kadına sahip çıkıyormuş gibi görünen, savunan, kadına özgürlük diyen, kadını sıcak aile ortamından başka ortamlara, bilhassa sokağa dökmeye çalışanların oyununa gelinmemelidir.

            Kadının, eşine, çocuklarına ve evin işleri için harcadığı zaman, ibadet sevabı kazandırır, sadaka sevabı kazandırır.

            Hz. Peygamber kızına : “Sen ev hizmetlerini gör, Ali’de dışardaki işleri görsün” demiştir.

            Hayat müşterek. Aile yuvası, eşlerin karşılıklı görevlerini yapmaları ile varlığını sürdürür.

            İki tarafında birbirlerinden bekledikleri vardır.

KADINLARIN BEKLEDİKLERİ:

            -Eşim anlayışlı, fedakâr, hoşgörülü olmalı.

            -Kadınların yaratılış itibariyle erkeklerden farklı olduklarını kabul etmeli.

            -Kadının aile içerisindeki önemini kabul etmeli, bunu bana hissettirmeli.

            -İşini çok sık eve getirmemeli.

            -Geç vakitlere kadar dışarıda kalmayı alışkanlık haline getirmemeli.

            -Aile içerisinde alınan kararlarda bana da danışmalı.

            -Aile huzurunu kaçıracak kadar kıskanç olmamalı.             -Aile içerisindeki sorunlarını, üçüncü kişilere aktarmamalı,

            -Bütün sorunlarını benimle paylaşmaya ihtiyaç duymalı.

            -Onun için yaptığım şeyleri görüp, takdir etmeli.

ERKEKLERİN BEKLEDİKLERİ:

            -Anlayışlı, sabırlı ve hoşgörülü olmalı.

            -Karşılıklı ilişkilerde sevgi ve saygıyı ön planda tutmalı.

            -Hayalci olmamalı!

            -İşten eve sinirli gelebilirim, böyle durumlarda anlayışlı ve sabırlı olmalı.

            -Kabul etmediğim bir konuda beni iknaya uğraşmamalı.

            -Sorunları çözmek için peşin hükümlü olmamalı! (İnatçı bir tavır göstermemeli!)

                  -Beni       olduğum       gibi       kabul       etmeli,       buna       göre              davranmalı!

            -Az ve yerinde konuşmalı.

            -Evliliğimizi başka evliliklerle karşılaştırmamalı.

            -Küçük şeyleri büyütüp içinden çıkılmaz hale getirmemeli.

            Hz. Peygamber : “Eğer bir kimsenin bir başkasına secde etmesini emretseydim kadına kocasına secde etmesini emrederdim” (K. Sıtte 17/188) buyurmuştur.

            -Erkek, kocalık hakkı deyip, eşini ezmemelidir. Eziyet etmemeli, zulmetmemelidir. Yoksa hakkımı helâl etmem dememelidir. Zalimin hasmı Allah’tır.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir