KADIN HAC DA HAP KULLANIP ÂDET HALİNİ GECİKTİREBİLİR Mİ?

Kadın, âdet hali sırasında bazı ibadetleri yapamaz. Bunlardan biri de Kâbe‘yi tavaf edemez.

Ay hali, kanı görülmesi ile başlar. Hap, kanın gelmesini geciktirir. Sağlık açısından bir zararı yoksa hap kullanıp, ay halini geciktirebilir. Fakat uzun süreli o pis kanın vücutta kalmaması lâzımdır.

Haccını tamamlamak için kadın, hap kullanıp ay halini geciktirebilir. İöyle denmiştir : ―Hanımlarda vaki olabilecek muayyen hal, haccın hiçbir hükmünü yerine getirmeye mani olmaz. Sadece Kâbe‘yi tavafa engel teşkil eder. Bunun için bekler, muayyen hal bittikten sonra tavafını yapar. Yahut da, bu hali ile de tavafını yaparsa bir ceza kurbanı keser.

Daha kolay ve emniyetli olan ise, bir hekime danışarak belli bir ilaç alıp muayyen hali bir ay için geciktirme yoluna gitmektir. Bu, daha salim ve sağlam olanıdır. Bunu Sahabe efendilerimiz zamanında da tatbik etmişler, <arak suyu> denen bir sudan içerek temiz günlerini uzatmışlar, buna engel olan da çıkmamıştır.‖

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir