Kabir Ziyaretlerinde İşlenen Hurafeler

 • Kabir ziyareti ölümü hatırlamak, ölenden ibret almak için yapılmıyor. Ölüm düşünülmüyor, ahret hatırlanmıyor. Maksat ölenin ruhuna bir Fatiha, bir Yasin okumak olmalıdır.
 • Kabir ziyaretinin sevaba dönüşmesi için adaba uygun yapılmalıdır ki, hayra vesile olsun.
 • Dost ziyaretine, düğün eğlencesine gider gibi güle oynaya kabir ziyareti yapılmaz.
 • Kabir ziyaretine giden bir kucak mersin alıyor, kabir başında somurtuyor, selam vermiyor.
 • Kabir başında ağlanıp, sızlanmaz. Peygamber (as) kadınların bu tür davranışları yüzünden başta kadınların kabir ziyaretini yasaklamıştır. 
 • Kabrin içi ile değil dışı ile ilgileniliyor.
 • İyilik yapınca kabirdekilerin sevindiği, kötülük yapınca üzüldükleri düşünülmüyor. 
 • Mezar başında saygı duruşunda durmak.
 • Mezarın etrafında dönmek.
 • Çelenk, çiçek götürmek.
 • Kabirdekine şikayette bulunmak, ondan bir şey istemek.
 • Mezarın üzerine pirinç buğday koymak; yiyecek, giyecek koymak hurafedir.
 • Kabir ziyaretinin belirli günü, saati yoktur.
 • Kabire başı ile selam vermek, bir şeyler söyleyip izin alıyor gibi yapmak, ayrılırken geri geri gidip ayrılmak yabancıların âdetidir.

Peygamberimiz: “Ey Allah’ım! Kabrimi tapınılan yer yapma” diye dua etmiş, kabir üzerine bina, kubbe yapılmasını men etmiştir. (Riyaz üs Salihın:1799)  

Hz. Ömer zamanında Hz. Peygambere biat edilen ağaç, Peygamberin ölümünden sonra saygı ile ziyaret edilir hale gelince, bunu gören Hz. Ömer ağacı kökünden kestirmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir