KABİR HAYATI

            Kabir hayatı, ölümle kıyametin kopması arasında bir hayattır.

            Kötü insan için kabir: “Senden hoşlanmadım” der, daralır ve cehennem çukuru haline gelir. Bunu Hz.Peygamber (a.s.) şöyle ifade etmiştir: “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yada cehennem çukurlarından bir çukurdur.” (Tirmizi Zühd:4)

            Bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur:

  • “Kabir ahiretin ilk durağıdır. Eğer insan kabir azabından kurtulursa, gerisi kolaylaşır. Ben, mezardan manzarası daha korkunç olan bir yer görmedim.” (Age:5)             İnsan kabre iyi hazırlanmalıdır. Çünkü kabirde azap vardır.” Azaptan birisi şudur: onlar sabah akşam arzolunacaklardır. Firavun hanedanını azabın çetinine sokun” denilecek ayeti buna delildir.

            İbni Abbas derki: Allah Resulü iki kabrin yanından geçerken şöyle dedi: “İkisi de azap görüyor. Biri küçük abdest bozarken sakınmaz ve temizlenmezdi. Diğeri ise laf getirir götürür, insanların arasını bozardı.” (Buhari:4/55)Buna göre kabir azabı var.

            İlk hesap kabirde olacaktır. Bunu Peygamber (a.s.) şöyle haber vermiştir.

  • “Kabirde iki melek gelir. Rabbin kimdir? derler. Dinin nedir? derler. Peygamberin kimdir? derler. Mümin cevap verir. Kafir ise bu sorulara “bilmiyorum” cevabını verir. onun cevap vermeye gücü yetmez. “Dünyada Rabbini bilen kabirde “Rabbim Allah” diyecek. Dinim İslam, Resulüm Muhammet(as) diyecek, kitabım Kur’an diyecek. Kabir azabından kurtulacak. Melekler onu cennete hazırlayacaklar. Cennet elbisesi giydirecekler. Kabri genişletecekler, cennet bahçesine çevirecekler. Kabirden cennete pencere açacaklar. O pencereden cenneti seyredecek ve cennetten güzel kokular gelecek.

            Bir hadiste şöyle buyrulur:

  • “Ölü kabirden yeri neresi ise orayı görür durur.” (Rumuz el –Ehadis:112/4) “Hiçbir gün  yoktur ki,kabir ehline cennet ve cehennemdeki yeri gösterilmesin.” (Age:565/5)             Demek oluyor ki insan kabirde de kendi haline bırakılmayacak. İnsana sorular sorulacak, duruma göre iyi veya kötü muamele yapılacak. İyiler mükafatlandırılırken kötüler de cezalandırılacak.

            Kabirde azap bedene değildir, ruhadır. Rüyadaki çekilen sıkıntı ve acılar gibi.

            Kabirlere karşı nasıl davranılmalıdır?

            -Kime ait olursa olsun kabirlere saygılı olunmalıdır.

            -Kabir ehline selam verilmelidir.üç ihlas bir fatiha okunmalıdır.

            -Kabirler temiz tutulmalı üzerlerine basılmamalı ve oturulmamalıdır.

            -Kabirlerin üzerlerine pislenmemelidir.

            -Kabirlerin üzerlerine büyü malzemesi konulmamalı, kabir toprağı büyü malzemesi yapılmamalıdır.             -Kabirlerin üzerinde veya kabre karşı namaz kılınmamalıdır. Peygamber (as): “Kabirler üzerine oturmayın ve onlara karşı namaz kılmayın” buyurmuştur. (Ramun el Ehadis:468/4)

            -Kabirlerden bir şey beklememeliyiz. Etrafında tavaf eder gibi dönmemeliyiz.

            -Kabirleri masraflı yapmamalıyız.

            -Kabirleri unutmamalıyız. Onlara bakıp öleceğimizi hatırlamalıyız. Birde okuyup ruhlarına bağışlamalıyız.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir