İyiliğin mükafatı

Hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz peygamber (as): “Allah yolunda ayağı tozlananlara cehennem afesi haram kılınmıştır” buyurmuştur. (büyük Hadis Külliyatı:5/6091)

Hiçbir iyilik Allah yanında gizli ve karşılıksız kalmaz. Allah kötülüğünde iyiliğinde mükafatını mutlaka verir.

İyilik yapanlarının mükafatının cennet olduğunu Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir:

“Rableri katında onlara cennet vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur.” (En’am.127)

“Kim Allah’ın huzuruna bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır…” (En’am:160)

“İyiler muhakkak cennete kötüler de cehenneme giderler” (İnfitar:13-14)

Melekler iyiler için dua ederler Kur’an’da:

“Melekler müminlerin bağışlanmasını isterler. Onları cehennem azabından koru!” derler. (Mü’min:7) “Onları her türlü kötülüklerden koru!” derler. (Mü’Min:9)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir